Skip to main content

ประเทศไทย // 2021

เทรนด์ประสบการณ์พนักงานโดย
Qualtrics

หลังจากหนึ่งปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ มีอะไรรออยู่ข้างหน้าสำหรับประสบการณ์พนักงานในประเทศไทยในปี 2021

Qualtrics พูดคุยกับพนักงานมากกว่า 340 คนเพื่อค้นหาสิ่งที่เปลี่ยนไปในประสบการณ์พนักงาน ค้นพบตัวขับเคลื่อนใหม่ๆ ในการมีส่วนร่วมของพนักงาน และระบุวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกมากที่สุด

รับชม สัมมนาออนไลน์

ความผูกพันของ
พนักงาน

เจตนารมณ์ที่จะอยู่
ทำงาน

"เราทุกคนรู้ดีว่า ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่ง หรือเข้ากันได้กับคนอื่นๆ นั้นเป็นอย่างไร ความรู้สึกเหมือนคุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงในที่ทำงาน และเข้ากันได้กับคนรอบตัวคุณ จะทำให้รากฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมั่นคง ซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับการทำงาน"

Cecelia Herbert, XM Scientist, Qualtrics

ตัวขับเคลื่อนลำดับต้นของความ
ผูกพันของพนักงาน

  1. ฉันภูมิใจในงานที่ทีมของฉันส่งมอบ

  2. กระบวนการทำงานในองค์กรนี้ช่วยให้พนักงานมีประสิทธิผลมากที่สุด

  3. ทีมงานของฉันมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

  4. ในบริษัทนี้มีความร่วมมือระหว่างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ

  5. ฉันรู้สึกว่าฉันสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยกับฝ่ายบริหารโดยไม่ ต้องกลัวการตอบโต้

คุณภาพชีวิตของ
พนักงาน

คุณภาพชีวิตและการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร

คะแนนคุณภาพชีวิตตาม
ตำแหน่งงาน

อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงาน

ปัจจัยสำคัญ 5 ประการที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเราในที่ทำงาน:

  1. ฉันรู้สึกเสมือนหน่ึงว่าเป็นส่วนหนึ่งในบริษัทนี้

  2. ฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองในที่ทํางาน

  3. ฉันรู้สึกเหมือนเป็นสมาชิกที่มีค่าในทีมของฉัน

  4. ฉันรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงในทีมของฉัน

  5. ฉันได้รับการปฏิบัติอย่างให้เกียรติ

เหตุใดการดำเนินการตามฟีดแบคจึงมีความสำคัญ

gap ของการดำเนินการตามฟีดแบค

การที่บริษัทรับฟังฉันถือเป็นเรื่องสำคัญ

การที่บริษัทรับฟังฉันถือเป็นเรื่องสำคัญ

นายจ้างของฉันดำเนินการตามฟีดแบคดีมาก

"ทุกองค์กรแตกต่างกัน และทุกคนที่อยู่ในองค์กรเหล่านั้น ก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน ไม่มีวิธีแก้ปัญหาใดที่เหมาะกับทุกองค์กรในการ ส่งเสริมการเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ทำงาน สิ่งสำคัญคือ ให้รับฟังสิ่งที่แต่ละคนต้องการ และ ที่สำคัญที่สุด ดำเนินการตามฟีดแบคนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น"

Jay Choi, EVP and GM of EmployeeXM, Qualtrics

การทำให้การบริหารจัดการประสบการณ์
ในองค์กรของคุณดีขึ้น


1

คุณภาพชีวิตของพนักงาน

ในปี 2020 คุณภาพชีวิตของพนักงานได้กลายเป็นตัวชี้วัดหลักในโมเดลการมีส่วนร่วมของเรา และเป็นหัวข้อสำคัญที่องค์กรสามารถให้ความสนใจในขณะที่เผชิญกับการหยุดชะงัก (Disruption) ในปี 2021

2

การลงมือดำเนินการตามฟีดแบค

การขอฟีดแบคเป็นเพียงจุดเริ่มต้น การไม่ดำเนินการตามฟีดแบคแย่สำหรับการมีส่วนร่วมยิ่งกว่าการไม่ขอความคิดเห็นตั้งแต่แรก การปิด gap นั้นควรเป็นความสำคัญลำดับแรกในปี 2021

3

ความมีประสิทธิภาพของผู้จัดการ

ผู้จัดการมีบทบาทสำคัญอย่างมากที่จะช่วยในเรื่องความผูกพัน คุณภาพชีวิต การเป็นส่วนหนึ่ง ความสามารถในการปรับเปลี่ยน ที่จริงแล้วเกือบทุกตัวขับเคลื่อนที่เราพิจารณา ในปี 2021 ต้องมั่นใจว่าผู้จัดการของคุณได้รับการช่วยเหลือตามที่พวกเขาต้องการเพื่อทำให้ประสบการณ์สำหรับทีมของพวกเขาดีขึ้น

ดาวน์โหลดรายงานแนวโน้มประสบการณ์พนักงานปี 2021 ทั่วโลกของ Qualtrics

ค้นพบวิธีที่ Qualtrics สามารถช่วยคุณสร้างประสบการณ์พนักงานของคุณด้วยการติดต่อเราวันนี้