Skip to main content

WEBINAR

เจาะลึกเทรนด์ที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์พนักงานในปี 2021 (Employee Experience Trend 2021) : ประเทศไทย


ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand: PMAT), Qualtrics และผู้นำ HR ของประเทศไทย ในการอภิปรายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแชร์กลยุทธ์และแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานหลัง วิกฤตโควิดในปี 2020.

โดยใช้ผลการวิจัยเทรนด์ประสบการณ์ของพนักงานในปี 2021 จากบริษัท Qualtrics การสัมมนาครั้งนี้ เราจะมาเจาะลึก Key Drivers หรือตัวขับเคลื่อน และเทรนด์ล่าสุด ในกาารสร้าง Employee Experience หรือ ประสบการณ์การทำงานที่ดีในองค์กร รวมถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia-Pacific และกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบเชิงบวกกับประสบการณ์ของพนักงานมากที่สุด.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิเคราะห์เจาะลึกถึงเทรนด์สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ด้านบุคลากรในปี 2021
  • วิธีการที่ได้รับพิสูจน์แล้วว่า ได้ผลจริง ในการมอบประสบการณ์แบบรู้ใจกับพนักงานของคุณในทุกภูมิภาค
  • ประสบการณ์พนักงานมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรและสร้าง Business Impact ได้อย่างไร

Watch Now

By providing this information, you agree that we may process your personal data in accordance with our Privacy Statement
By submitting this form, you agree to receive marketing information from Qualtrics as set out in our Terms of Service & Privacy Statement. You may unsubscribe at any time.
By submitting I agree to Qualtrics' Terms of Service & Privacy Statement

Step /2

Featuring


Picture of คุณ จิระศักดิ์ มหาสุคนธ์

คุณ จิระศักดิ์ มหาสุคนธ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)

ประสบการณ์กว่า 20 ปี ก่อนเริ่มงานกับ SPRC ในปี 2554 ในฐานะนักปฏิบัติและนักกลยุทธ์ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การพัฒนาบุคคลกร (HRD) พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ตอบโจทย์ทางธรุกิจและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในระดับสูง จากการทำงานกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิเช่น
- บริษัท GE Capital ประเทศไทย
-บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (กลุ่มเซ็นทรัล)
- บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจด้านเครื่องมือการแพทย์)
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (กลุ่มนิสสัน).

Picture of วาณี พิชเยนทรโยธิน

วาณี พิชเยนทรโยธิน

รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-ABLE)

คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะศิสปศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการสื่อสารและวารสารศาสตร์ Marquette University รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กว่า 20 ปี ในอาชีพการงาน คุณวาณีคร่ำหวอดในการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร โดยเชี่ยวชาญในสาขาการพัฒนาภาวะผู้นำ การฝึกอบรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการโค้ช การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ G-ABLE คุณวาณีเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรของ PacRim Group ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค (เอเชีย) ฝ่ายบริหารความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ ภูมิภาคเอเชีย และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ ประเทศไทย

ปัจจุบันคุณวาณีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ของ G-ABLE และด้วยความเชี่ยวชาญของเธอที่มีมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันไอทีและดิจิทัลระดับชั้นนำของประเทศไทยจึงได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ดังกล่าวในการมีส่วนร่วมกับพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

More than 18,000 brands and 99 of the top 100 business schools use Qualtrics