Skip to main content
Qualtrics Home page

WEBINAR

เจาะลึกเทรนด์ที่มีผลกระทบต่อประสบการณ์พนักงานในปี 2021 (Employee Experience Trend 2021) : ประเทศไทย


ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand: PMAT), Qualtrics และผู้นำ HR ของประเทศไทย ในการอภิปรายโดยคณะผู้เชี่ยวชาญแชร์กลยุทธ์และแนวทางใหม่ ๆ ที่นำมาใช้ปรับปรุงประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานหลัง วิกฤตโควิดในปี 2020.

โดยใช้ผลการวิจัยเทรนด์ประสบการณ์ของพนักงานในปี 2021 จากบริษัท Qualtrics การสัมมนาครั้งนี้ เราจะมาเจาะลึก Key Drivers หรือตัวขับเคลื่อน และเทรนด์ล่าสุด ในกาารสร้าง Employee Experience หรือ ประสบการณ์การทำงานที่ดีในองค์กร รวมถึงความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Asia-Pacific และกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีผลกระทบเชิงบวกกับประสบการณ์ของพนักงานมากที่สุด.

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้:

  • วิเคราะห์เจาะลึกถึงเทรนด์สำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์ด้านบุคลากรในปี 2021
  • วิธีการที่ได้รับพิสูจน์แล้วว่า ได้ผลจริง ในการมอบประสบการณ์แบบรู้ใจกับพนักงานของคุณในทุกภูมิภาค
  • ประสบการณ์พนักงานมีผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรและสร้าง Business Impact ได้อย่างไร

Watch Now

By submitting this form, you agree to receive marketing information from Qualtrics as set out in our Terms of Service & Privacy Statement. You may unsubscribe at any time.
By providing this information, you agree that we may process your personal data in accordance with our Privacy Statement
By submitting I agree to Qualtrics' Terms of Service & Privacy Statement

Step /2

Featuring


Picture of คุณ จิระศักดิ์ มหาสุคนธ์

คุณ จิระศักดิ์ มหาสุคนธ์

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC)

ประสบการณ์กว่า 20 ปี ก่อนเริ่มงานกับ SPRC ในปี 2554 ในฐานะนักปฏิบัติและนักกลยุทธ์ทั้งด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การพัฒนาบุคคลกร (HRD) พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการนำปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อสร้างผลลัพธ์ตอบโจทย์ทางธรุกิจและสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรในระดับสูง จากการทำงานกับองค์กรชั้นนำต่าง ๆ อาทิเช่น
- บริษัท GE Capital ประเทศไทย
-บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (กลุ่มเซ็นทรัล)
- บริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ (ประเทศไทย) จำกัด (ธุรกิจด้านเครื่องมือการแพทย์)
- อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (กลุ่มนิสสัน).

Picture of วาณี พิชเยนทรโยธิน

วาณี พิชเยนทรโยธิน

รองประธานบริหารอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท จีเอเบิล จำกัด (G-ABLE)

คุณวาณี พิชเยนทรโยธิน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะศิสปศาสตร์ สาขาการสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการสื่อสารและวารสารศาสตร์ Marquette University รัฐวิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี จากคณะอักษรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กว่า 20 ปี ในอาชีพการงาน คุณวาณีคร่ำหวอดในการพัฒนาและการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร โดยเชี่ยวชาญในสาขาการพัฒนาภาวะผู้นำ การฝึกอบรมการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงและการโค้ช การพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้มีศักยภาพสูง และวัฒนธรรมองค์กร นอกจากนี้ก่อนที่จะเข้าทำงานที่ G-ABLE คุณวาณีเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรของ PacRim Group ผู้อำนวยการประจำภูมิภาค (เอเชีย) ฝ่ายบริหารความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ ภูมิภาคเอเชีย และ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท คอลเกต ปาล์ม-โอลีฟ ประเทศไทย

ปัจจุบันคุณวาณีเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญอยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมนุษย์ของ G-ABLE และด้วยความเชี่ยวชาญของเธอที่มีมายาวนานกว่า 2 ทศวรรษ บริษัทผู้ให้บริการโซลูชันไอทีและดิจิทัลระดับชั้นนำของประเทศไทยจึงได้ตระหนักถึงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ดังกล่าวในการมีส่วนร่วมกับพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

More than 18,000 brands and 99 of the top 100 business schools use Qualtrics