ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

XM for Strategy & Research

วิจัยเพื่อผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)
ดำเนินการซ้ำ

ซอฟต์แวร์สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพขั้นสูง
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ผู้คนชื่นชอบ
เพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
และสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนซึ่งช่วยเร่งการเติบโต

ชมการสาธิต

การออกแบบเชิงกลยุทธ์_

การวิจัยที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์บริษัทของคุณ

ประสานการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ซับซ้อนเข้ากับการวิเคราะห์ที่ทรงประสิทธิภาพ
ในแพลตฟอร์มเดียวที่ใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้ทุกคนดำเนินการอย่างถูกต้องเพื่อพาองค์กรของคุณก้าวไปข้างหน้า

ค้นพบแนวโน้มของตลาด
ติดตามพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป และทราบ
ถึงความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองด้วยแพลตฟอร์มเดียว
สำหรับการวิจัยทั้งหมดของคุณ
เพื่อกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร

การวิจัยและการวิเคราะห์
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ_

ทำการวิจัยอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยการประสานเทคนิคและการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกัน ทำให้ข้อมูลมีความเป็นมนุษย์และดูจับต้องได้ผ่านวิดีโอฟีดแบ็ค

การจัดการกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มผู้เข้าร่วม_

สร้างกลุ่มผู้ร่วมวิจัยของคุณเองหรือซื้อสิทธิ์เข้าถึงตัวอย่างจากบุคคลภายนอกตามต้องการ รับสมัคร จัดการ และให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโดยไม่ต้องออกจากแพลตฟอร์ม

การจัดการการวิจัย
และข้อมูลเชิงลึก_

รับผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) เพิ่มขึ้นจากการวิจัยของคุณ จัดเก็บข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดจากทุกการศึกษาและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษาเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายโดยใช้การค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ประสบการณ์ของผู้ใช้เชิงกลยุทธ์_

ออกแบบประสบการณ์ด้านผลิตภัณฑ์
ที่ผู้คนขาดไม่ได้

ให้ลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญของการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งต่อไปด้วยเครื่องมือที่สร้างขึ้น
เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ด้านการทดสอบแนวคิดผลิตภัณฑ์ การสร้างต้นแบบ การกำหนดราคา และอื่นๆ

สังเกตการโต้ตอบ
ของผู้ใช้ปลายทางกับผลิตภัณฑ์
และบริการของคุณโดยใช้วิดีโอ
ทำการวิจัย UX เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และเชื่อมต่อ
กับกลุ่มเป้าหมายในที่เดียว

การวิจัย
โดยใช้วิดีโอ_

วัดประสิทธิภาพของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ ฟีดแบ็ค และเกณฑ์ชี้วัด สร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นมิตรและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

เร็วๆ นี้

ความสามารถในการใช้งาน_

ประเมินความง่ายในการใช้งานและความสร้างสรรค์ของอินเทอร์เฟสผลิตภัณฑ์โดยการวัดว่าผู้ใช้สามารถทำงานต่างๆ ได้ดีเพียงใด จากนั้นระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในการออกแบบ

เร็วๆ นี้

การทดสอบ
แนวคิด_

เริ่มการทดสอบแนวคิดในไม่กี่นาทีด้วยเทมเพลตแบบสำรวจที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ และรับผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ผ่านรายงานที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้าและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่พร้อมช่วยให้อุปสรรคของคุณหมดไป

แบรนด์เชิงกลยุทธ์_

ให้แบรนด์ของคุณ
ล้ำสมัยอยู่เสมอ

เพิ่มประสิทธิภาพการหาลูกค้า ตอบสนองต่อภัยคุกคาม
และโอกาสที่เกิดขึ้นใหม่ และเพิ่มการทำการตลาดของคุณด้วยคำแนะนำแบบเรียลไทม์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ติดตามความเคลื่อนไหว
เกี่ยวกับแบรนด์ของคุณแบบเรียลไทม์
ด้วยการรวมการติดตาม KPI ระยะยาว
ที่ได้รับการร้องขอเข้ากับตัวชี้วัดนำที่ไม่ได้ร้องขอ
และไม่มีโครงสร้างเพื่อผลักดัน
ให้เกิดการดำเนินงานและการเติบโต

ข้อมูลแบรนด์
แบบเรียลไทม์_

รับการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเชิงคาดการณ์แบบเรียลไทม์เพื่อทำการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดและรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะขับเคลื่อนแบรนด์และธุรกิจของคุณไปข้างหน้า

เร็วๆ นี้

การวิเคราะห์แบรนด์
เชิงสนทนา_

รับรู้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับรู้สึกนึกคิด ความภักดี และความตั้งใจในทุกขั้นตอนของการโต้ตอบระหว่างแบรนด์กับลูกค้าด้วยการสังเกตการสนทนาของผู้คนเกี่ยวกับแบรนด์ของคุณ
 

เร็วๆ นี้

การติดตาม
สถานะของแบรนด์_

ติดตามการรับรู้ถึงแบรนด์ ชื่อเสียง และสถานะโดยรวมในตลาด รับการแจ้งเตือนและคำแนะนำอัตโนมัติที่จะช่วยให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้แบรนด์ของคุณเป็นไปตามแผน