ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

การแบ่งส่วนตลาด: ความหมาย ประเภท ประโยชน์ และหลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

24 อ่านขั้นต่ำ
การแบ่งส่วนตลาดจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารข้อความได้อย่างตรงจุดในทุกๆครั้งและสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการทำงาน

การแบ่งส่วนตลาดคืออะไร

หัวใจหลักสำคัญของการแบ่งส่วนตลาด (หรือการแบ่งส่วนการตลาด) คือหลักการปฏิบัติในการแบ่งตลาดเป้าหมายของคุณออกเป็นกลุ่มๆให้กลายเป็นกลุ่มที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย การแบ่งส่วนตลาดคือการสร้างสับเซตของตลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลประชากร ความต้องการ ลำดับความสำคัญ ความสนใจทั่วไป และเกณฑ์ทางจิตวิทยาหรือพฤติกรรมอื่นๆที่ใช้เพื่อทำให้คุณสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีขึ้น

หากคุณเข้าใจกลุ่มตลาดของคุณ คุณก็จะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือคิดค้นกลยุทธ์การขายและกลยุทธ์การตลาดได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการแบ่งส่วนตลาดสามารถขับเคลื่อนวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณได้ด้วยเช่นกัน ช่วยบอกว่าคุณควรนำเสนอผลิตภัณฑ์ของคุณให้กับตลาดส่วนใด เช่น ผู้ชายหรือผู้หญิง หรือกลุ่มผู้มีรายได้สูงหรือกลุ่มผู้มีรายได้ต่ำ

eBook ฟรี: วิธีเพิ่มผลกำไรด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ประโยชน์ของการแบ่งส่วนตลาด

บริษัทที่มีการแบ่งส่วนตลาดอย่างถูกต้องจะมีข้อได้เปรียบอย่างมีนัยสำคัญ จากการศึกษาของ เบน & คอมปะนี ฺ(Bain & Company) ผู้บริหารกว่า 81% พบว่าการแบ่งส่วนตลาดมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของผลกำไร อีกทั้งเบนยังพบว่าองค์กรที่มีกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดที่ยอดเยี่ยมนั้นจะมีผลกำไรสูงกว่าบริษัทที่มีการแบ่งส่วนตลาดที่ไม่ดีนักในตลอดช่วง 5 ปีถึง 10%

ประโยชน์ด้านอื่นๆได้แก่:

  1. สร้างสื่อสารทางการตลาดได้อย่างเต็มกำลังมากขึ้น: คุณไม่จำเป็นต้องทำการสื่อสารแบบกว้างๆหรือในแบบคลุมเครืออีกต่อไป – คุณสามารถพูดกับลูกค้าเฉพาะกลุ่มได้โดยตรงและพวกเขาสามารถเชื่อมโยงกับคุณได้ เพราะคุณเข้าใจคุณลักษณะ ความปรารถนาและความต้องการ

ของพวกเขา

 1. การโฆษณาดิจิทัลที่ตรงเป้าหมาย: การแบ่งส่วนตลาดจะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถกำหนดคุณลักษณะของผู้ชมของคุณได้ ดังนั้น คุณจึงสามารถกำหนดทิศทางการทำการตลาดของคุณให้ตรงกับอายุ สถานที่ตั้ง อุปนิสัยในการซื้อ ความสนใจของผู้ชม เป็นต้น
 2. พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ: การรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณจะช่วยให้คุณมีข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการ กลยุทธ์ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่พวกเขาจะสามารถตอบสนองได้มากที่สุด
 3. อัตราการตอบสนองที่ดีขึ้นและต้นทุนในการได้มาที่ลดลง: สิ่งเหล่านี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการสร้างการสื่อสารทางการตลาดทั้งในรูปแบบของข้อความโฆษณาและการกำหนดเป้าหมายขั้นสูงบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น Facebook และ Google ตามการแบ่งส่วนตลาดของคุณ
 4. ดึงดูดลูกค้าที่แท้จริง: การแบ่งส่วนตลาดจะช่วยให้คุณสามารถสร้างข้อความที่ตรงเป้าหมาย ชัดเจน และสามารถดึงดูดผู้คนที่คุณต้องการซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณได้อย่างโดยตรง
 5. เพิ่มความภักดีต่อแบรนด์: เมื่อลูกค้าได้รับบริการที่ดี มีความเข้าถึงแบรนด์และให้ความไว้วางใจแล้ว พวกเขาก็มีโอกาสที่จะยึดติดกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น
 6. ทำให้แบรนด์ของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง: การส่งข้อความส่วนตัวในแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่าจะทำให้แบรนด์ของคุณมีความโดดเด่น
 7. ระบุตลาดเฉพาะกลุ่ม: การแบ่งกลุ่มลูกค้าไม่เพียงแต่เผยให้เห็นถึงตลาดที่ยังตอบสนองได้ไม่เต็มที่ (Underserved Market) เท่านั้น แต่ยังเผยให้เห็นถึงวิธีการใหม่ๆในการส่งเสริมตลาดที่มีอยู่ – เป็นโอกาสที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อทำให้แบรนด์ของคุณเติบโต
 8. ยังคงสื่อสารได้อย่างตรงจุดอยู่: เนื่องจากการแบ่งกลุ่มลูกค้านั้นมีความเกี่ยวเนื่อง คุณจึงสามารถติดตามกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างง่ายดายและไม่ไขว้เขวไปยังกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่า
 9. ผลักดันการเติบโต: คุณสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์จากคุณอีกครั้ง หรือเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีราคาสูงกว่า
 10. กำไรที่เพิ่มขึ้น: ลูกค้าที่แตกต่างกันจะมีรายได้สำหรับการจับจ่ายที่แตกต่างกัน; สามารถกำหนดราคาได้ตามจำนวนเงินที่ลูกค้ายินดีจ่าย การรับรู้ในสิ่งนี้จะสามารถรับประกันได้ว่าคุณจะไม่ขายผลิตภัณฑ์ในราคาที่สูงเกินไป (หรือต่ำเกินไป)
 11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์: คุณจะสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยมีการคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าของคุณเป็นหลักและสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันของคุณ

บริษัทอย่าง American Express, Mercedes Benz และ Best Buy ต่างก็ใช้กลยุทธ์การแบ่งกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย สร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น และมีส่วนร่วมกับผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าและผู้ที่เป็นลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

หลักปฏิบัติในแบ่งส่วนทางการตลาด

การทำความเข้าใจการแบ่งส่วนสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเรียนรู้วิธีการต่างๆที่คุณสามารถนำไปใช้ในการแบ่งกลุ่มตลาดของคุณได้ หลักปฏิบัติในแบ่งส่วนทางการตลาดนั้นมี 4 วิธีการด้วยกัน ดังแสดงด้านล่าง

ข้อมูลประชากร (B2C) องค์กร (B2B) จิตวิทยา (B2B/B2C) พฤติกรรม (B2B/B2C)
คำนิยาม การจำแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล การจำแนกตามคุณลักษณะของบริษัทหรือองค์กร การจำแนกตามพฤติกรรม เช่น ใช้ผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่ล้าหลัง เป็นต้น
ตัวอย่าง ภูมิศาสตร์ เพศ ระดับการศึกษา ระดับรายได้ อุตสาหกรรม ที่ตั้ง จำนวนพนักงาน รายรับ วิถีชีวิต บุคลิกภาพ อุปนิสัย ค่านิยม ความเชื่อ
เกณฑ์การตัดสินใจ คุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือคุณกำลังเริ่มต้นที่จะทำโครงการแรกของคุณ คุณเป็นธุรกิจขนาดเล็กหรือคุณกำลังเริ่มต้นที่จะทำโครงการแรกของคุณ คุณต้องการกำหนดเป้าหมายลูกค้าตามค่านิยมหรือวิถีชีวิต< คุณต้องการกำหนดเป้าหมายลูกค้าตามพฤติกรรมการซื้อ
ความยาก ง่ายกว่า ง่ายกว่า ขั้นสูงขึ้น ขั้นสูงขึ้น

ประเภทของการแบ่งส่วนตลาด

ในการแบ่งกลุ่มลูกค้าและการกำหนดเป้าหมาย คุณต้องการทำความเข้าใจว่าตลาดของคุณจะตอบสนองอย่างไรในสถานการณ์ที่กำหนด เช่น การซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณ ในหลายๆกรณี กลุ่มตัวอย่างที่คาดการณ์อาจถูกนำมารวมเข้ากันกับการวิจัย เพื่อให้คุณสามารถจัดกลุ่มลูกค้าภายในขอบเขตของการแบ่งส่วนที่ระบุเป็นคำตอบในคำถามแบบสำรวจ

การแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากร

การแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากรจะจำแนกตลาดตามองค์ประกอบต่างๆเช่น อายุ การศึกษา รายได้ ขนาดของครอบครัว เชื้อชาติ เพศ อาชีพ และสัญชาติ การแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากรเป็นรูปแบบการแบ่งส่วนที่เรียบง่ายและถูกนำมาใช้มากที่สุด เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าซื้อ วิธีการที่ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ และความยินดีที่จะจ่ายเงินของลูกค้ามักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางประชากรศาสตร์

การแบ่งส่วนตามภูมิศาสตร์

การแบ่งส่วนตามภูมิศาสตร์สามารถเป็นสับเซตของการแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากร แม้ว่านี่จะเป็นประเภทของการแบ่งส่วนที่คล้ายคลึงกันก็ตาม แต่การแบ่งส่วนรูปแบบนี้สามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันได้ตามขอบเขตทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าล้วนแต่มีความต้องการ ความชอบ และความสนใจที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ การทำความเข้าใจในสภาพอากาศและภูมิภาคของกลุ่มลูกค้านั้นจะช่วยให้คุณทราบได้ว่าคุณควรจะขายและโฆษณาที่ใด ตลอดจนจะขยับขยายธุรกิจของคุณไปในทิศทางใด

การแบ่งส่วนทางองค์กร

การแบ่งส่วนทางองค์กรมีลักษณะคล้ายกับการแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากร แต่จะแตกต่างตรงที่การแบ่งส่วนตามข้อมูลประชากรจะวิเคราะห์จากข้อมูลบุคคล ในขณะที่การแบ่งส่วนทางองค์กรจะพิจารณาจากข้อมูลขององค์กร เช่น ขนาดองค์กร จำนวนพนักงาน อุตสาหกรรม และการแบ่งส่วนจะแสดงให้เห็นว่าวิธีการจัดการกับธุรกิจขนาดเล็กนั้นแตกต่างจากการจัดการธุรกิจที่เป็นองค์กรอย่างไร

การแบ่งส่วนตามพฤติกรรม

การแบ่งส่วนตามพฤติกรรมจะแบ่งตลาดตามพฤติกรรมและรูปแบบการตัดสินใจ เช่น การซื้อ การบริโภค วิถีชีวิต และการใช้งาน ตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อที่อายุน้อยกว่าอาจมีแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อการชำระล้างร่างกายในรูปแบบขวด ในขณะที่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุมากกว่าอาจเอนเอียงไปทางสบู่ก้อน การแบ่งกลุ่มตลาดตามพฤติกรรมการซื้อจะช่วยให้นักการตลาดสามารถพัฒนาแนวทางการตลาดที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เนื่องจากลูกค้าจะมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่ตนเองรู้จักและมีแนวโน้มที่จะซื้อมากกว่า

การแบ่งส่วนทางจิตวิทยา

การแบ่งส่วนทางจิตวิทยาจะคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น วิถีชีวิต บุคลิกภาพ แรงจูงใจ ค่านิยม ความเชื่อ และความสนใจของผู้บริโภค ตลาดขนาดใหญ่อย่างตลาดฟิตเนสจะใช้การแบ่งตลาดตามจิตวิทยาโดยมีการจัดกลุ่มลูกค้าออกมาในหมวดหมู่ของกลุ่มคนที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพและการออกกำลังกาย

สัมมนาผ่านเว็บไซต์ตามคำขอ: วิธีขับเคลื่อนการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และวิธีขับเคลื่อนผลกำไรด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า

วิธีเริ่มต้นการแบ่งส่วนตลาด

การแบ่งส่วนตลาดมีขั้นตอนหลัก 5 ขั้นตอน:

 1. กำหนดตลาดของคุณ: ผลิตภัณฑ์และบริการของคุณนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นหรือไม่ ตลาดใหญ่หรือเล็ก แบรนด์ของคุณอยู่ในตำแหน่งใดในตลาดปัจจุบัน
 2. แบ่งส่วนตลาดของคุณ: เลือกจากเกณฑ์ 5 เกณฑ์ (ข้อมูลประชากร/บริษัท จิตวิทยา ภูมิศาสตร์ หรือพฤติกรรม) ที่คุณต้องการใช้เพื่อแบ่งกลุ่มตลาดของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องยึดติดกับเกณฑ์เพียงข้อเดียวเท่านั้น อันที่จริง แบรนด์ส่วนใหญ่เลือกใช้เกณฑ์แบบผสมผสาน ดังนั้น พิจารณาเกณฑ์ทุกเกณฑ์และค้นหาสิ่งที่ดีที่สุด
 3. เข้าใจตลาดของคุณ: สามารถทำได้ด้วยการออกแบบสำรวจเพื่อการวิจัยในเบื้องต้น การสนทนากลุ่ม โพล ฯลฯ ถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มที่คุณเลือกและใช้ทั้งคำถามเชิงปริมาณ (เลือกได้/ติ๊กคำตอบ) และเชิงคุณภาพ (ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อคำตอบที่หลากหลาย)
 4. สร้างกลุ่มลูกค้าของคุณ: วิเคราะห์คำตอบจากผลการวิจัยของคุณเพื่อเน้นย้ำว่าลูกค้ากลุ่มใดมีความเกี่ยวข้องกับแบรนด์ของคุณมากที่สุด
 5. ทดสอบกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ: เมื่อคุณได้ทำการวิเคราะห์คำตอบที่คุณได้รับแล้ว ให้คุณนำสิ่งที่คุณค้นพบในตลาดเป้าหมายของคุณมาทดสอบเพื่อทำการเปรียบเทียบและวัดผลดูว่ามันมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดและทำการทดสอบต่อไปเรื่อยๆหากผลลัพธ์ที่ได้รับยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าใดนัก ให้คุณทำการทบทวนการแบ่งกลุ่มหรือวิธีการที่ใช้ในวิจัยของคุณอีกครั้ง

กลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาด

ทำไมการแบ่งส่วนตลาดจึงถือว่าเป็นกลยุทธ์? กลยุทธ์คือแผนการณ์ที่ผ่านการพิจารณาที่จะช่วยนำพาคุณจากจุด A ไปยังจุด B ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี การแบ่งส่วนตลาดนั้นมีความคล้ายคลึงกัน เนื่องจากคุณจำเป็นต้องทำการทบทวนกลุ่มตลาดของคุณในบางครั้ง เช่น:

 • ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: การแพร่ระบาดของ Covid-19 นั้นเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่ง เพราะธุรกิจจำนวนมากได้หันกลับมาทบทวนถึงวิธีการในการขายผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับลูกค้า ธุรกิจที่มีหน้าร้านมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ในขณะที่เจ้าของร้านอาหารเปลี่ยนมาจำหน่ายอาหารแบบใส่กล่องกลับบ้าน

หากลูกค้าของคุณเปลี่ยนไป การแบ่งส่วนตลาดก็ควรเปลี่ยนไปเช่นกัน เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าลูกค้าใหม่นั้นปรารถนาและต้องการอะไรจากคุณ

 • เป็นประจำทุกปี: กลุ่มตลาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกปี เนื่องจากลูกค้าได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการตอบสนองของพวกเขา

ตัวอย่างเช่น ภัยธรรมชาติที่เกิดจากภาวะโลกร้อนอาจส่งผลกระทบต่อครอบครัวต่อการเลือกตามที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ ในระดับที่ใหญ่ขึ้น หากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณมีการย้ายออกจากภูมิภาคที่อยู่ในพื้นที่การขายพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งของคุณ คุณอาจจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยทางด้านพื้นที่ของที่อยู่อาศัยมากขึ้นและปรับจุดโฟกัสกิจกรรมการขายของคุณใหม่

 • ในช่วงเวลาระหว่างปี: หากคุณได้สำรวจตลาดของคุณและสร้างกลุ่มตลาดในฤดูหนาว กลุ่มตลาดเดียวกันอาจมีพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาของปี

ตัวอย่างเช่น ฤดูร้อนจะมีวันหยุดหลายวันและวันสงกรานต์จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อครอบครัว วันหยุดนี้ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อของกลุ่มตลาดของคุณ พฤติกรรมที่พวกเขาทำ (ใช้จ่ายมากกว่าปกติในช่วงเวลานี้มากกว่าช่วงเวลาอื่น ๆ) และที่ที่พวกเขาจะเดินทางไปด้วย (กลับบ้านในช่วงวันหยุด) การรับรู้ข้อมูลเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณคาดการณ์และเตรียมความพร้อมสำหรับช่วงเวลานี้ได้

เมื่อพิจารณาการอัปเดตกลยุทธ์การแบ่งส่วนตลาดของคุณ ให้พิจารณา 3 สิ่งต่อไปนี้:

 1. รับทราบสิ่งที่เปลี่ยนแปลง: ค้นหาว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นระหว่างช่วงเวลาหนึ่งไปถึงช่วงเวลาหนึ่ง และอะไรเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้น เมื่อเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้ตลาดของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไป คุณจะสามารถพิจารณาและตัดสินใจได้ว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางใหม่หรือยังคงอยู่ตามแผนเดิมต่อไป
 2. อย่ารอช้าที่จะเริ่มวางแผน: ธุรกิจต่างๆมักจะปรับตัวเข้ากับแนวโน้มในระยะยาว ดังนั้น การวิจัยการแบ่งส่วนตลาดที่สดใหม่จะทำให้คุณสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้โดยตรงในเชิงรุก เมื่อคุณมีกลุ่มตลาดของคุณ นี่จะช่วยให้คุณสามารถพิจารณาถึงความยุ่งยากหรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละส่วนในระยะยาว และคุณสามารถวางแผนล่วงหน้าเพื่อหารือและค้นหาแนวทางในการแก้ปัญหาหากปัญหาดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้น
 3. เริ่มจากอะไรไปยังทำไม: เหตุใดแรงขับเคลื่อนเหล่านั้นจึงเกิดขึ้น? ทำไมตลาดเป้าหมายของคุณจึงมีความเสี่ยง? ที่ Qualtrics เราร่วมมือกับบริษัทต่างๆในการทำความเข้าใจในสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนให้บริษัทประสบความสำเร็จหรือสิ่งที่จะเป็นตัวขัดขวางหรือชะลอไม่ให้บริษัทประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังเอาไว้ในแง่มุมต่างๆคุณจะได้รับข้อมูลภายในเพื่อทำความเข้าใจว่าจะมีสิ่งใดเกิดขึ้น เราช่วยเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกว่าเพราะเหตุใด เทคนิคการสร้างแบบจำลองขั้นสูงจะช่วยให้คุณได้รับการแบ่งส่วนตลาดที่ชาญฉลาดซึ่งสามารถคาดการณ์และดำเนินการได้ ทำให้การวิจัยในอนาคตและการรายงานกลุ่มในระยะยาวนั้นง่ายขึ้น

eBook ฟรี: วิธีเพิ่มกำไรด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า

กรณีตัวอย่างของการใช้งานการแบ่งส่วนตลาด

คุณสามารถใช้การแบ่งส่วนตลาดในส่วนใดของธุรกิจของคุณได้บ้าง เราได้รวบรวมกรณีตัวอย่างในการใช้งานบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเห็นว่าการแบ่งส่วนตลาดสามารถนำไปใช้ในภาคส่วนและกิจกรรมต่างๆได้อย่างไร:

การประเมินตลาดและโอกาส

เมื่อคุณต้องการนำธุรกิจของคุณเข้าสู่ตลาดใหม่หรือคุณกำลังมองหาโอกาสในการเติบโต การแบ่งส่วนตลาดจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงศักยภาพในการขาย ช่วยแบ่งงานวิจัยของคุณออกเป็นส่วนๆด้วยการจัดสรรค์สิ่งที่คุณค้นพบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นพบภัยคุกคามและโอกาสในตลาดใหม่แล้ว คุณสามารถใช้ความรู้ในเรื่องกลุ่มลูกค้ากับข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายของคุณจะตอบสนองต่อแนวคิด ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ได้อย่างไร

การแบ่งกลุ่มและการกำหนดเป้าหมาย

หากคุณสามารถแยกลูกค้าในตลาดของคุณออกเป็นกลุ่มๆได้ทั้งหมด คุณก็สามารถกำหนดเป้าหมายลูกค้าได้จากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ เช่น ข้อมูลประชากร ความต้องการ ลำดับความสำคัญ ความสนใจร่วมกัน หรือการพฤติกรรมความชอบ

ด้วยข้อมูลนี้ คุณสามารถกำหนดเป้าหมายผลิตภัณฑ์และบริการของคุณไปยังกลุ่มตลาดเหล่านี้ สร้างการสื่อสารทางการตลาดและหลักประกันที่จะสอดคล้องกับเกณฑ์ของกลุ่มลูกค้าของคุณ

ค้นหาความต้องการของลูกค้า

ยิ่งคุณรู้จักลูกค้าของคุณมากเท่าใด คุณก็จะยิ่งเข้าใจว่าธุรกิจของคุณสามารถเข้าถึงพวกเขาได้ด้วยวิธีการใดและมีสิ่งใดที่คุณสามารถนำมาปรับปรุงได้บ้าง

การแบ่งส่วนตลาดจะมีส่วนช่วยทางด้านการวิจัยความต้องการของลูกค้า (หรือที่เรียกว่าการวิจัยพฤติกรรมและการปฏิบัติ) ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการ ความชอบ และการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของลูกค้า ช่วยให้คุณระบุและเข้าใจช่องว่างในข้อเสนอของคุณที่สามารถกำหนดตารางเวลาสำหรับการพัฒนาหรือติดตามผลได้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

หากผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณได้ทำการพัฒนาขึ้นมาใหม่นั้นไม่สามารถแก้ปัญหาหรือไม่มีประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมายของคุณ ผลิตภัณฑ์นั้นก็จะมีปัญหาในการขาย เมื่อคุณรู้ว่ากลุ่มลูกค้าของแต่ละตลาดของคุณนั้นสนใจในสิ่งใดและมีวิถีชีวิตอย่างไร คุณก็จะสามารถรับรู้ได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใดที่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งหรือปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

ใช้การแบ่งส่วนตลาดเพื่อทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้อย่างถ่องแท้ เพื่อที่คุณจะได้ประหยัดเวลาและเงินทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าของคุณต้องการจะซื้อ

การเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ

ทีมการตลาดและเนื้อหาจะให้ความสำคัญกับข้อมูลและรายละเอียดในแต่ละส่วน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถปรับแต่งแคมเปญและกลยุทธ์ได้ตามขอบเขตที่ต้องการ นี่อาจนำไปสู่การสื่อสารที่ตรงประเด็นและเชื่อมต่อกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและทำให้ผลลัพธ์ของแคมเปญมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หากแคมเปญถูกรวมเข้ากับ CTA ที่แข็งแกร่ง แคมเปญการตลาดจะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนกลุ่มตลาดเป้าหมายของคุณไปสู่ช่องทางการขายของคุณ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแบ่งส่วนนั้นมีประสิทธิภาพ

หลังจากที่คุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายของคุณแล้วและคุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแบ่งส่วนนี้ดีแล้วหรือยัง คุณสามารถพิจารณาได้จากสิ่งเหล่านี้:

 • สามารถวัดผลได้: วัดผลได้หมายความว่าตัวแปรการแบ่งส่วนของคุณเกี่ยวข้องกับการซื้อผลิตภัณฑ์โดยตรง คุณควรที่จะสามารถคำนวณหรือประมาณการได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณจะใช้จ่ายกับผลิตภัณฑ์ของคุณมากเท่าใด ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายของคุณกลุ่มหนึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อสินค้าในช่วงโปรโมชันหรือลดราคา
 • สามารถเข้าถึงได้: การเข้าใจลูกค้าของคุณและความสามารถในการเข้าถึงพวกเขาเป็น 2 สิ่งที่แตกต่างกัน ลักษณะเฉพาะและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าจะช่วยให้คุณทราบว่าถึงวิธีการในการเข้าถึงลูกค้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจพบว่ากลุ่มหลักนั้นต่อต้านเทคโนโลยีและจะดูโฆษณาทางหนังสือพิมพ์หรือวิทยุเพื่อรับฟังการส่งเสริมการขายของร้านค้า ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สุดบนแอพมือถือของคุณ หรือกลุ่มหนึ่งอาจเป็นชายเกษียณอายุซึ่งมีแนวโน้มว่าจะใช้แอปบนมือถือหรืออ่านอีเมลค่อนข้างน้อย แต่จะตอบสนองต่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ได้ดีกว่า
 • เป็นรูปธรรม: กลุ่มลูกค้าที่ผ่านการแบ่งส่วนตลาดจะต้องมีความสามารถในการซื้อ ตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นร้านค้าปลีกระดับไฮเอนด์ ผู้เยี่ยมชมร้านค้าของคุณอาจต้องการซื้อสินค้าของคุณแต่พวกเขาก็ไม่สามารถซื้อได้จริง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากลุ่มลูกค้าที่คุณแบ่งส่วนออกมานั้นไม่ได้แค่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์ของคุณอย่างเดียวเท่านั้น แต่พวกเขาจะต้องมีความสามารถในการซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณได้เช่นเดียวกัน ในกรณีนี้ ตลาดของคุณอาจรวมไปถึงผู้ที่มีความสนใจด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความยินดีที่จะจ่ายเบี้ยประกันภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จที่มีความต้องการที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่ออวดความมั่งคั่ง เป็นต้น
 • สามารถนำไปใช้ได้: การแบ่งส่วนตลาดสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างกันเมื่อมีการซื้อขายในตลาดกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกันและไม่ซ้ำกัน สมมติว่าการแบ่งส่วนของคุณระบุว่า กลุ่มคนที่รักสัตว์เลี้ยงและคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมมีนิสัยการซื้อเหมือนกัน แทนที่จะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 2 ส่วน คุณควรพิจารณาจัดกลุ่มทั้ง 2 กลุ่มเข้าด้วยกันในกลุ่มเดียว

การแบ่งส่วนตลาดไม่ได้มีวิธีการที่แน่นอน การทำตามขั้นตอนเหล่านี้จะทำให้คุณทราบว่า การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมจะไม่มอบการแบ่งส่วนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงๆตามพฤติกรรม คุณจะต้องทำการทบทวนในสิ่งที่คุณค้นพบอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนั้นเข้ากันกับความต้องการของตลาด การขายและผลิตภัณฑ์ของคุณ

ข้อผิดพลาดในการแบ่งส่วนที่สามารถเกิดขึ้นโดยทั่วไป

เราได้สรุปสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำดังต่อไปนี้:

 • หลีกเลี่ยงการแบ่งกลุ่มที่เล็กมากจนเกินไปหรือกลุ่มที่เฉพาะเจาะจง: กลุ่มเล็กๆอาจไม่สามารถบอกข้อมูลที่แน่นอนหรือให้ความแม่นยำเท่าใดนัก อีกทั้งยังอาจทำให้คุณไขว้เขวแทนที่จะเข้าใจ
 • อย่าเน้นที่กลุ่มมากกว่าเงิน: กลยุทธ์ของคุณอาจระบุกลุ่มใหญ่ แต่หากกลุ่มนั้นไม่มีกำลังซื้อและไม่ได้มีความจำเป็นหรือไม่ได้ต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนใดๆกลับมาจากการลงทุน
 • อย่ายึดติด: ลูกค้าและสถานการณ์นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้นอย่ายึดติดกับการแบ่งกลุ่มลูกค้าเดิมๆของคุณมากเกินไป – เตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาอยู่เสมอ

Qualtrics คือโซลูชันสำหรับการแบ่งส่วนตลาด

การแบ่งส่วนตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนั้นไม่จำเป็นจะต้องซับซ้อน และเราขอแนะนำให้คุณใช้ระบบอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้น ดังนั้น ลืมการใช้ตาราง Exel ไปได้เลย – เลือกซอฟต์แวร์สำหรับการแบ่งส่วนตลาดเพื่อวัดและปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดของคุณ เมื่อคุณเติบโต เทคโนโลยีของเราก็จะขยับขยายและเติบโตไปพร้อมกับคุณ

คุณสมบัตินวัตกรรมอย่าง XM Directory จะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลุ่มลูกค้าของคุณได้ด้วยตนเอง และเริ่มปรับแต่งประสบการณ์ในแบบของคุณตามสเกลโดยอ้างอิงจากข้อมูลเชิงลึกในกลุ่มลูกค้าที่สำคัญของคุณ

หากคุณต้องการทราบถึงการแบ่งส่วนตลาดของคุณล่วงหน้าก่อนที่จะก้าวไปสู่ระบบที่ทันสมัยและบูรณาการ วางใจให้เรานำคุณไปสู่การวิจัยด้วยบริการการวิจัยการแบ่งส่วนตลาดของเรา

คุณจะได้ฟังความคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญและรับคำแนะนำในระดับเดียวกันกับการช่วยเหลือแบรนด์หลายร้อยแบรนด์ผ่านกระบวนการแบ่งส่วนตลาด รวมทั้งคำแนะนำและเคล็ดลับการปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราในตอนท้ายเพื่อให้คุณก้าวไปข้างหน้า

ในระหว่างนี้ คุณสามารถศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของเราได้ด้วยตนเองได้ฟรีที่ eBook: วิธีเพิ่มผลกำไรด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า

ในนั้น เรามีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ:

 • วิธีการจัดการการแบ่งส่วนตลาดของคุณเพื่อการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก
 • ใช้การแบ่งส่วนเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
 • การสร้างกลยุทธ์การแบ่งส่วนที่มีประสิทธิภาพ

eBook ฟรี: วิธีเพิ่มผลกำไรด้วยการแบ่งกลุ่มลูกค้า