ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

QUALTRICS สำหรับอุดมศึกษา

เทคโนโลยีการสำรวจทางวิชาการชั้นนำของโลก

การวิจัยของนักศึกษาและคณะ

 • การวิจัยในชั้นเรียน
 • การออกแบบการทดลอง
 • การวิเคราะห์ตามยาว
 • การวิเคราะห์
  เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเชิงลึกของวิทยาเขต

 • การมีส่วนร่วมของนักศึกษา
 • การจัดการรายกรณีของนักศึกษา
 • การประเมินผลหลักสูตรออนไลน์
 • การมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
 • แดชบอร์ดที่แบ่งตามบทบาท
ดูเพิ่มเติม

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและการประเมินนักศึกษา

 • รีวิวนักศึกษา คณะ และเจ้าหน้าที่
  แบบ 360 องศา
 • ข้อมูลเชิงลึกของพนักงาน
 • ความเห็นเกี่ยวกับการเตรียมตัว
 • การสัมภาษณ์พนักงานที่ตัดสินใจลาออกของคณะ
ดูเพิ่มเติม

เหตุผล 5 ประการที่มหาวิทยาลัยต่างๆ ชื่นชอบ QUALTRICS

 1. แพลตฟอร์มเดียวที่รวมการวิจัยในห้องเรียน การออกแบบการทดลอง และข้อมูลเชิงลึกของวิทยาเขตเข้าด้วยกัน
 2. ความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย
 3. การรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดในชั้นเรียน
 4. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานง่าย
 5. ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าชั้นนำของอุตสาหกรรมทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยกว่า 3,000 แห่งใน 90 ประเทศที่เลือกใช้ Qualtrics