ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

วิดีโอสาธิตผลิตภัณฑ์

ดู Qualtrics ในรูปแบบการใช้งานจริง

ประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ นั่นเป็นเหตุผลที่เราพัฒนาชุดเครื่องมือและโซลูชันที่มีประสิทธิภาพซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจทุกขนาดประสบความสำเร็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในปัจจุบัน สำรวจคลังการสาธิตตามความต้องการของเราเพื่อดูการดำเนินการจัดการประสบการณ์นัดชมการสาธิต

MOST POPULAR


3 นาที

Frontline Digital การสาธิต

ดูตอนนี้

4 นาที

XM for Customer Experience การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Analytics: CrossXM การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

XM for Employee Experience การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Strategic Brand การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

XM for Strategy & Research การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

CX for Frontlines การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Engage การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

Strategic UX การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

Frontline Locations การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Strategic Research การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Engage การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Frontline Care การสาธิต

ดูตอนนี้

4 นาที

People Lifecycle การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

ประสบการณ์ของลูกค้า การสาธิต

ดูตอนนี้

4 นาที

ประสบการณ์ของพนักงาน การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

CoreXM การสาธิต

ดูตอนนี้

On-Demand

Filter by:4 นาที

XM for Customer Experience การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

XM for Employee Experience การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

XM for Strategy & Research การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Frontline Care การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

Strategic UX การสาธิต

ดูตอนนี้

4 นาที

People Lifecycle การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Frontline Digital การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Strategic Research การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

Frontline Locations การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Analytics: CrossXM การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

Strategic Brand การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Engage การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

CX for Frontlines การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

People Engage การสาธิต

ดูตอนนี้

2 นาที

ประสบการณ์ของลูกค้า การสาธิต

ดูตอนนี้

4 นาที

ประสบการณ์ของพนักงาน การสาธิต

ดูตอนนี้

3 นาที

CoreXM การสาธิต

ดูตอนนี้