ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt

ซอฟต์แวร์ Employee Engagement

ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน

ชมการสาธิต

กว่า 13,000 แบรนด์และโรงเรี่ยนสอนธุรกิจชั้นนำ 99 จาก 100 แห่งต่างเลือกใช้บริการจาก Qualtrics


ส่งเสริมให้ผู้จัดการทุกคนในองค์กรสามารถปรับปรุงความผูกพันของพนักงานได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า จะต้องมุ่งเน้นการทำงานไปที่ส่วนใดเพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้

 • เพิ่มความผูกพันของพนักงานทั่วทั้งองค์กร
 • ลงมือทำงานกับข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ
 • ดูว่าการดำเนินงานของคุณส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานและ
  KPI ขององค์กรอย่างไร
 • ช่วยให้ผู้จัดการสามารถทำงานได้ดีด้วยข้อมูลและการวางแผนดำเนินการ
 • ลดจำนวนการลาออกของพนักงานที่ไม่พึงประสงค์และมีค่าใช้จ่ายสูง
 • เปรียบเทียบผลความผูกพันของพนักงานกับเกณฑ์เปรียบเทียบในระดับโลก ระดับอุตสาหกรรม และระดับกลุ่มบริษัทชั้นนำ 500 แห่งของ Fortune

พบกับโปรแกรมที่จะเสริมสร้างความผูกพันด้วยคุณภาพระดับโลก


ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ให้มีรูปแบบเฉพาะบุคคล

เข้าใจทุกประสบการณ์ที่มีความสำคัญกับพนักงานของคุณ และส่งข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้แก่ผู้จัดการได้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ผู้จัดการดำเนินการได้ตรงจุด ไม่เพียงเท่านี้ ฟีดแบ็คจากพนักงานจะถูกส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องตามผังขององค์กรได้โดยอัตโนมัติ ส่งผลให้ทุกคนสามารถเห็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดได้

รับฟีดแบ็คจากพนักงานได้ในปริมาณที่มากขึ้นได้

เริ่มรับฟีดแบ็คทางดิจิทัลโดยทำให้พนักงานสามารถให้ฟีดแบ็คได้ในรูปแบบและช่วงเวลาที่เหมาะสม ซอฟต์แวร์สำหรับพนักงานที่รองรับการเพิ่มปริมาณได้ ผนวกกับเนื้อหาและแบบสำรวจที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ จะช่วยให้คุณทราบฟีดแบ็คจากพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับองค์กร

ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดผลงาน

เปลี่ยนฟีดแบ็คจากพนักงานให้กลายเป็นการปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างแท้จริง โดยใช้ระบบการวิเคราะห์ที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการลงมือปฏิบัติ ในขณะที่ข้อมูลเข้าสู่แพลตฟอร์ม คุณจะได้ทราบว่าต้องมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยขับเคลื่อนตัวใดเพื่อส่งเสริมความผูกพันให้ได้มากที่สุด รวมทั้งยังสามารถติดตามผลการปรับปรุงและการพัฒนาได้ โดยใช้เครื่องมือวางแผนดำเนินการและการสำรวจ Pulse

ดูวิธีการทำงานของซอฟต์แวร์ Employee Engagement
องค์กรอาจซับซ้อนได้ แต่ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างความผูกพันไม่ควรซับซ้อนด้วย

ปล่อยให้เรารับหน้าที่จัดการงานที่ยากลำบากให้คุณ ด้วยเครื่องมือระดับองค์กรที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ฟีดแบ็คต่างๆ จะถูกส่งไปยังผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้างองค์กรของคุณโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าองค์กรนั้นจะซับซ้อนเพียงใด หมายความว่า มีการกำหนดค่า Dashboard และผลลัพธ์ ไว้ล่วงหน้า เพื่อส่งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหารและผู้จัดการทุกคนในองค์กร ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อใช้ตัวกรองมากกว่า 20 รายการในการตรวจสอบฟีดแบ็คจากพนักงานแบบเจาะลึก ผู้บริหารและผู้จัดการก็จะสามารถหาปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งเสริมให้มีความผูกพันในทุกระดับขององค์กรได้

ระบบวิเคราะห์ข้อความจากความผูกพันของพนักงาน

การวิเคราะห์ความผูกพันของพนักงานแบบอัจฉริยะ

ค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในระบบการให้ฟีดแบ็คของพนักงานด้วย iQ หรือเครื่องมือคาดการณ์อัจฉริยะของเราที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง เพื่อประมวลผลคำตอบที่แสดงความผูกพันของพนักงานได้แบบเรียลไทม์

 • จับประเด็นหลักและเทรนด์ในข้อความฟีดแบ็คแบบเปิด โดยใช้การวิเคราะห์ความรู้สึกนึกคิดและหัวข้อใน Text iQ (EN)
 • แค่เข้า Stats iQ (EN) แล้วคลิกเพียงครั้งเดียว คุณก็จะพบความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ด้านความผูกพันต่างๆ ของพนักงานด้วยการวิเคราะห์เชิงสถิติที่มีประสิทธิภาพสูง
 • ระบุปัญหาได้ตั้งแต่เนิ่นๆ ด้วยการแจ้งเตือนอัตโนมัติจาก Predict iQ (EN) เมื่อพบความเสี่ยงในประเด็นที่สำคัญ เช่น การลาออกของพนักงาน

ซอฟต์แวร์ที่มาพร้อมกับความเชี่ยวชาญด้านความผูกพันของพนักงานและใช้งานได้ในทันที

เริ่มใช้งานโปรแกรมระดับโลกเพื่อจัดการความผูกพันของพนักงาน (EN)ได้ในทันทีด้วย Certified XM Solutions ที่มาพร้อมกับเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ แบบสำรวจ ขั้นตอนการทำงาน ระบบอัตโนมัติ และแผนการดำเนินงานที่สร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มนี้โดยตรง

ทำความรู้จักกับความผูกพันของพนักงาน

ความผูกพันของพนักงานนับเป็นการวัดทัศนคติ วิธีคิด ความรู้สึก และการกระทำของบุคลากรที่จะช่วยให้นายจ้างบรรลุเป้าหมายได้ ความผูกพันของพนักงานยังเป็นวิธีที่ดีในการวัดความรู้สึกที่พนักงานมีต่อนายจ้างและบทบาทการทำงานของตนเอง โดยอาจพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจ ความสุข และความมุ่งมั่นที่จะช่วยให้นายจ้างบรรลุเป้าหมาย พนักงานที่มีความผูกพันสูง พร้อมมีทักษะ ความสามารถ และบทบาทที่เหมาะสม จะช่วยให้ทั้งพนักงานและบริษัทสามารถบรรลุและทำได้เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

ซอฟต์แวร์ Employee Engagement เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่า สามารถสร้างรายได้ คุณภาพ ประสิทธิภาพในการทำงาน และความพึงพอใจของลูกค้า เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่ว่า มีพนักงานเพียง 30% เท่านั้นที่รู้สึกผูกพันกับงานของตนเอง การวัดผลและการเพิ่มความผูกพัน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ เราจึงเข้ามามีบทบาท และช่วยให้คุณค้นพบได้อย่างง่ายดายว่า จะต้องดำเนินการกับปัจจัยใดเพื่อเพิ่มความผูกพัน และเราทำได้จริงด้วยซอฟต์แวร์ Qualtrics Employee Experience

ดูข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน (EN)