ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt

อะไรคือเอ็นพีเอส (NPS)? คู่มือของการใช้ Net Promoter Score

14 อ่านขั้นต่ำ
Net Promoter Score (NPS) เป็นมาตราฐานชั้นเยี่ยมในการวัดประสบการณ์ของลูกค้า อ่านคู่มือที่เขียนโดยผู้เชี่ยวชาญลูกค้าสัมพันธ์อย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจ NPS วิธีการคำนวณ และการวัดผลได้ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ขององค์กรของคุณ


ความหมายของ Net Promoter Score (NPS)

NPS ย่อมาจาก Net Promoter Score เป็นเครื่องมือที่ใช้ศึกษาประสบการณ์ของลูกค้า โดย NPS จะวัดความภักดีของลูกค้าที่มีต่อบริษัท คะแนนของ NPS จะถูกวัดด้วยคำถามเพียงคำถามเดียว และรายงานผลด้วยตัวเลขระหว่าง -100 จนถึง +100 ซึ่งเป็นคะแนนที่สูงที่สุด

NPS® มักถูกยกให้เป็นมาตราฐานที่น่าพึงพอใจสำหรับการสำรวจประสบการณ์ของลูกค้า มันถูกพัฒนาครั้งแรกโดย Bain and Company ซึ่งในปัจจุบันได้ถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยธุรกิจต่างๆ เพื่อวัดและติดตามมุมมองของลูกค้าต่อบริษัทของพวกเขา NPS จะแยกความคิดเห็นที่แย่และดีไว้ได้อย่างชัดเจน

เครื่องมือนี้จะวัดมุมมองของลูกค้าโดยใช้คำถามทั่วไปเพียงคำถามเดียว

คุณคิดว่าคุณจะแนะนำ (องค์กร ก/ผลิตภัณฑ์ ข/บริการ ค) ให้แก่เพื่อนหรือคนรู้จัก หรือไม่?

ผู้ตอบจะต้องให้คะแนนระหว่าง 0 ซึ่งหมายถึงไม่แนะนำอย่างยิ่ง ไปจนถึง 10 ซึ่งหมายถึงแนะนำเป็นอย่างยิ่ง ผลลัพท์ที่ได้จากผู้ตอบ จะแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อการสร้างมาตราฐาน NPS

  • Promoters จะให้คะแนน 9 หรือ 10 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความกระตือรือร้นและความภักดี
  • Passives จะให้คะแนน 7 หรือ 8 กลุ่มนี้จะพอใจในบริการที่ได้รับ แต่ไม่ถึงขั้น Promoters
  • Detractors จะให้คะแนนช่วง 0 ถึง 6 ลูกค้ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจะไม่ซื้อหรือรับบริการจากคุณอีก และอาจจะไม่ส่งเสริมให้ผู้อื่นซื้อหรือรับบริการจากคุณด้วย

รับเทมเพลตแบบสอบถาม NPS ฟรี ได้ที่นี่

NPS คำนวณอย่างไร?

สูตรคำนวณ NPS นั้นง่ายมาก แค่เอาเปอร์เซ้นของ Detractors ลบออกจากเปอร์เซ็นต์ของ Promoters เพียงเท่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น ในบรรดาผู้ตอบแบบสอบถามมี 10% เป็น Detractors 20% เป็น Passives และ 70% เป็น Promoters คะแนน NPS ของคุณก็จะเท่ากับ 70-10 = 60 นั้นเอง

Detractor face

นักทำลายหรือ Detractors

(คะแนน 0-6) เป็นกลุ่มลูกค้าที่ไม่พึงพอใจและสามารถสร้างความเสียหายให้กับภาพลักษณ์ของแบรนด์คุณ และกีดกันการเติบโตของธุรกิจ ด้วยคำพูดในเชิงลบ

Neutral face

ผู้เมินเฉยหรือ Passives

(คะแนน 7-8) เป็นกลุ่มลูกค้าที่พึงพอใจ แต่ยังไม่มีความสนใจมากพอ ลูกค้ากลุ่มนี้จะสามารถอ่อนโอนไปตามข้อเสนอของคู่แข่งคุณได้

Promoter face

ผู้สนับสนุนหรือ Promoters

(คะแนน 9-10) เป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความจงรักภักดี จะซื้อและเป็นแรงสำคัญในการเติบโต โดยการแนะนำบริษัทคุณให้ผู้อื่น

NPS calculation graphic

การเปลี่ยน Detractors ให้เป็น Promoters จะส่งผลต่อคะแนน NPS และเพิ่มผู้ที่มีความภักดีต่อแบรนด์ของคุณได้อย่างไร เช็คเลย

Transactional NPS กับ Relational NPS

แบบสอบถามประเภท Relational NPS จะถูกใช้เป็นประจำ (อาทิ ทุกไตรมาส หรือ ทุกปี) โดยเป้าหมายคือเช็คและทำความเข้าใจลูกค้าของคุณโดยทั่วไปเป็นระยะๆ ข้อมูลนี้สามารถใช้เพื่อตรวจสถานะของลูกค้าในทุกๆปี แบะนำไปสู่การสร้างมาตราฐานให้กับบริษัทของคุณ ส่วนแบบสอบถามประเภท Transactional NPS จะส่งให้แก่ลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ติดต่อกับทางบริษัท (อาทิ การซื้อ หรือ การโทรสอบถาม) มันถูกใช้เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในระดับลึกและความคิดเห็นในหัวข้อที่เฉพาะเจาะจง การปรับใช้แบบสอบถามทั้งสองประเภทจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อที่จะให้เข้าใจลูกค้าของคุณทั้งในระดับจุลภาคและมหาภาค

เราสามารถใช้ NPS วัดอะไรได้บ้าง?

คุณสามารถให้ NPS วัดได้ค่อนข้างครอบคลุมในทุกหัวข้อ คุณสามารถติดตามคะแนนสำหรับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นตัวสินค้า หน้าร้าน หน้าเว็บไซต์ หรือแม้แต่พนักงานเป็นรายคน เพื่อให้เข้าใจ NPS โดยรวมในองค์กรของคุณ คุณยังสามารถพิจารณาการปรับใช้ NPS ในการตลาดหรือกลยุทธ์เกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้า เพราะ NPS สามารถนำมาใช้กับค่ามาตราฐานของอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้คุณเปรียบเทียบกับคู่แข่งได้ มันจะช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายทางการตลาดดีขึ้น และรู้การตอบรับและความคิดเห็นที่มีต่อสินค้าหรือบริการ โฆษณาบนโซเชียลมีเดีย และการบริการลูกค้าของคุณ โดยมีเป้าหมายคือ การได้รับลูกค้าที่ภักดีผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของแบรนด์มากกว่าลูกค้าที่จะเพียงแค่ซื้อสินค้าหรือบริการ รับเทมเพลตการวัดค่า NPS ของคุณฟรี ได้ที่นี่

การใช้ NPS เพื่อสำรวจและวัดค่าลูกจ้าง (eNPS)

ในขณะที่แบบสอบถาม NPS ถูกออกแบบมาเพื่อเก็บความคิดเห็นตอบรับของลูกค้า มันยังสามารถนำมาใช้เพื่อวัดความรู้สึกของพนักงาน หรือที่มักเรียกว่า employee net promoter score (eNPS) โดย eNPS จะวัดว่าพนักงานของคุณมีแนวโน้มที่จะแนะนำบริษัทคุณว่าเหมาะสมแก่การทำงาน หรือไม่ Qualtrics ไม่แนะนำการใช้ eNPS เพื่อวัดความคิดเห็นของพนักงาน เนื่องจากเห็นว่ามีแบบสอบถามอื่นที่ครอบคลุมมากกว่า อาทิ แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงาน เป็นต้น eNPS ขาดความซับซ้อนที่แบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันมี เพราะมีคำถามเพียงข้อเดียว จึงถือว่าเป็นคำถามเริ่มต้นที่ดี แต่จะไม่สามารถนำเสนอภาพรวมของพนักงานทั้งหมดที่ต้องการได้ และทำให้คุณไม่สามารถจะนำข้อมูลที่ได้มาหาข้อแก้ไขในการปรับปรุงพัฒนาได้

รับเทมเพลตแบบสอบถาม NPS ฟรี ได้ที่นี่

วิธีการสร้างแบบฟอร์ม NPS?

แบบสอบถาม NPS มีความง่ายในการสร้าง (ซึ่ง เทมเพลตฟรีของเรา ก็พร้อมให้คุณใช้งานได้ทันที) แต่คุณต้องคำนึงถึงการใช้ข้อมูลในระยะยาว เมื่อเลือกว่าคุณจะจัดการอย่างไร คุณสามารถใช้ซอฟท์แวร์สร้างแบบสอบถามสำเร็จรูป แต่ก็จะจำกัดความสามารถในการใช้ผลลัพท์เพราะวัดเพียงระบบเดียว เราแนะนำให้ใช้แพลทฟอร์มการจัดการประสบการณ์ของลูกค้า หรือ Customer Experience Management บนซอฟท์แวร์ NPS เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งหมด แพลทฟอร์มการจัดการผลตอบรับจากลูกค้านี้จะทำให้คุณสามารถติดตามปฏิกิริยาการตอบโต้ที่บริษัทมีต่อลูกค้า ทั้งในปัจจุบันและความเป็นไปได้ในอนาคต คุณสามารถใช้ข้อมูล NPS เพื่อดูว่าในจุดไหนที่ได้คะแนน NPS สูง และในจุดไหนที่ได้คะแนน NPS ต่ำ สำหรับขั้นตอนการตั้งคำถามเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการบนแบบสอบถาม NPS มีตามหัวข้อดังต่อไปนี้

คำถามทางประชากรศาสตร์

เป็นเรื่องปกติที่คำถามเริ่มต้นบนแบบสอบถามจะเป็นหัวข้อทางประชากรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น อายุ เพศ รายได้ และอื่นๆ ข้อมูลจากคำตอบที่ได้ในหัวข้อนี้จะช่วยให้คุณจัดประเภทในการวิเคราะห์การศึกษา พยายามหลีกเลี่ยงคำถามที่ไม่มีความจำเป็น หรือคำถามที่คุณมีสามารถหาคำตอบได้จากระบบและช่องทางอื่นๆได้ อย่างฐานข้อมูลลูกค้าหรือ CRM ข้อสำคัญคือคำถามยิ่งน้อยเท่าไรยิ่งดีเท่านั้น

คำถาม Net Promoter Score

ในส่วนนี้ ถือเป็นใจความสำคัญที่เราเคยได้กล่าวถึงไปในเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนที่คุณจะใช้ผลลัพท์ในการวัดค่าคะแนน คำถามอื่นๆที่ได้กล่าวถึง เป็นส่วนที่ทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นไปได้ง่ายขึ้นและทำให้สามารถติดตามผลเพื่อแก้ไขได้

NPS survey question

ทำไมถึงเลือกให้คะแนนเท่านี้?

ในส่วนของคำถามปลายเปิด คุณสามารถถามลูกค้าว่ามีเหตุผลใดในการให้คะแนนในคำถามเบื้องต้นเท่านี้ คำถามนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงแรงจูงใจของ Promoters และ Detractors การตรวจสอบคำตอบในคำถามประเภทปลายเปิดนี้ค่อนข้างเสียเวลา ดังนั้น การใช้เครื่องมือช่วยวิเคราะห์ตัวอักษรอย่าง Text iQ จะช่วยประหยัดเวลาคุณมากทีเดียว

What are the primary reasons for the score you gave us?

เราสามารถทำให้คุณได้รับประเทศที่ดีขึ้นได้อย่างไร?

ในคำถามนี้ คุณขอผู้ตอบแบบสอบถามแนะนำว่าคุณสามารถทำอะไรเพื่อเป็นการพัฒนาให้พวกเขาได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้ คำตอบที่ได้จะมีประโยนช์อย่างยิ่ง หากคุณวางแผนในการติดตามคำร้องเรียนจากลูกค้า เมื่อคุณได้คำตอบ คุณก็จะสามารถเข้าแก้ไขปัญหากับลูกค้าได้โดยตรง สิ่งที่สำคัญคือ ไม่ใช่ทุกกรณีที่ต้องการเหตุผลต่อการให้คะแนน โดยเฉพาะคำถามถึงข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง หากคำถามทั้งหลายจะให้คำตอบและเหตุผลเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่น หากลูกค้าให้เหตุผลว่า เสียงรอสายที่นานเกินไป ทำให้เขาตัดสินใจให้คะแนนน้อย วิธีที่จะช่วยให้ลูกค้าได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นก็คือ การทำให้ให้เวลาในการรอโทรศัพท์สั้นลงนั้นเอง

Is there anything specific that we can do to improve your experience?

คำขออนุญาตในการติดตามผลกับลูกค้า

การขออนุญาตติดตามผลหลังการทำแบบสอบถามจากผู้ตอบ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ เพราะไม่ใช่ทุกคนจะบอกปัญหาที่พวกเขามีให้ผู้อื่นฟัง คุณสามารถขออีเมล์หรือเบอร์โทรศัทพ์ในการติดต่อหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการจัดเรียงแบบสอบถามของคุณ ดังนั้นหากคุณต้องการ คุณควรเพิ่มคำถามส่วนนี้เข้าไปด้วย แต่หากคุณสามารถหาช่องทางติดต่อได้โดยวิธีอื่นๆ เช่นเดียวกับคำถามทางประชากรศาสตร์ คุณไม่ควรจะใส่คำถามนี้ลงไปอีก

Would it be okay for use to follow up?

ดูคำถาม NPS เพิ่มเติม

คุณทำอะไรกับคะแนน NPS ได้บ้าง?

NPS เป็นเพียงเครื่องมือวัด โดยที่จะวัดค่าเป็นระบบเพื่อการติดตามและให้คุณได้เช็คการปรับปรุงสินค้า บริการ และองค์กร แต่ถึงกระนั้นก็ยังมีปัจจัยภายนอกอื่นๆที่มีอิทธิพลต่อค่า NPS ได้ อาทิ เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ พนักงานรายหนึ่งอาจจะได้คะแนน NPS สูงถึง 78 ในขณะที่อีกคนได้คะแนนเพียงแค่ 32 เมื่อพิจารณาจากคะแนนของทั้งคู่แล้ว ทำให้การสรุปเป็นไปได้ยากมาก แต่ถ้าหากว่าคุณเข้าใจหน้าที่และสิ่งที่พนักงานทั้งคู่รับผิดชอบอยู่ คุณอาจจะเข้าใจถึงเหตุผลของคะแนนที่แตกต่างกันนี้ได้ ในบางครั้งพนักงานคนที่ได้คะแนนต่ำอาจจะกำลังรับผิดชอบลูกค้าคนที่ต้องการจะยกเลิกการสั่งซื้อ ในขณะที่พนักงงานอีกคนกำลังรับมือกับลูกค้าใหม่ ดังนั้นทั้งคู่จึงได้คะแนนที่แตกต่างกัน เนื่องด้วยมาจากพื้นฐานเบื้องต้นของประสบการณ์ของลูกค้าที่ทั้งคู่รับมือนั้นเอง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถติดตามผลของระยะเวลาเฉลี่ยในการสนทนากับลูกค้า หรือ Average Handling Time (AHT) และการให้บริการได้สำเร็จในการติดต่อครั้งแรก หรือ First Call Resolution (FCR) และแม้แต่ความคิดเห็นที่มีต่อเรื่องที่เฉพาะเจาะจง อาทิ ความสุภาพของพนักงาน หรือ ความช่วยเหลือที่ได้รับ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงตัวแปรของคะแนน NPS ดังนั้นเมื่อคุณวิเคราะห์ข้อมูล คุณก็จะเข้าใจถึงปัจจัยและอิทธิพลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในคะแนนของคุณ

ในการวิเคราะห์ตัวแปรสำคัญ คุณมีแนวโน้มที่จะพบว่า AHT เป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการได้รับคะแนน NPS ซึ่งจะทำให้คุณจัดเรียงลำดับความสำคัญในการปรับปรุงจุดนั้น คุณอาจจจะพบว่าตัวแปรหลายๆตัวนั้นมีความแตกต่างไปตามประเภทที่คุณจัดกลุ่มไว้ อย่างในประเภทกลุ่มอายุหรือในประเภทกลุ่มเพศ ซึ่งคุณสามารถปรับประยุกต์ใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปนี้ได้ เพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ให้ได้ตามความคาดหวังของกลุ่มลูกค้านั้นๆ

ยิ่งคุณเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน NPS ได้มากเท่าไร คุณก็จะสามารถเข้าใจถึงปัจจัยและตัวแปรที่มีต่อประสบการณ์ของลูกค้าคุณมากเท่านั้น ซึ่งจะทำให้คุณจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกค้าของคุณ

การใช้คำตอบจากแบบสอบถาม NPS ในการป้อนข้อมูลเข้า customer churn model

เมื่อนำข้อมูลลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำของคุณ แล้วเลิกใช้และซื้อสินค้าหรือบริการ (customer churn) มาเปรียบเทียบกับดัชนีประสบการณ์ลูกค้าอย่าง NPS คุณก็จะสามารถคาดการณ์ว่าลูกค้ามีแนวโน้มที่จะยกเลิกการใช้บริการกับคุณเมื่อไรได้ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลทางประสบการณ์ (X-data) กับข้อมูลทางการปฏิบัติการ (O-data) อย่างการกลับมาซื้อซ้ำ และจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการสร้างประสบการณ์ของลูกค้าได้ ในอดีต การสร้างโมเดล customer churn ถือเป็นงานขั้นสูงของนักสถิติ แต่ด้วยโปรแกรม Qualtrics Predict iQ คุณสามารถสร้างโมเดลนี้และระบุลูกค้าผู้ที่มีแนวโน้มจะยกเลิก แล้วให้ทีมลูกค้าสัมพันธ์เข้าติดตามผลได้ในทันที

NPS scores and churn probability table

การแบ่งกลุ่มลูกค้าจากผู้ตอบแบบสอบถาม NPS ของคุณ

การแบ่งกลุ่มลูกค้าของคุณจากคะแนน NPS เป็นวิธีที่ดีที่จะทำให้คุณเห็นแบบแผน เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงเฉพาะทางได้ การแบ่งกลุ่มสามารถทำได้โดยใช้เกณฑ์พฤติกรรม ประชากรศาสตร์ ระดับทางสังคม หรือการตลาด คุณสามารถใช้คะแนน NPS ควบคู่กับการตรวจสอบพฤติกรรมของผู้บริโภคตลอดตั้งแต่เริ่มจนใช้บริการ เพื่อสอบถามความคิดเห็นผ่านช่องทางที่ลูกค้าสะดวก ณ เวลาที่เหมาะสม และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ในระยะยาว

รับเทมเพลตแบบสอบถาม NPS ฟรีได้ที่นี่