ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

ซอฟต์แวร์ VOC

สุดยอดข้อมูลลูกค้าในเชิงลึก ผลลัพธ์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง

กว่า 13,000 แบรนด์และโรงเรี่ยนสอนธุรกิจชั้นนำ 99 จาก 100 แห่งต่างเลือกใช้บริการจาก Qualtrics


ตัดสินใจครั้งสำคัญโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักและใช้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของลูกค้าในแต่ละช่วงมาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการครั้งแรก หรือลูกค้าที่กลับมาซื้ออีกก็ตาม ความเข้าใจนี้จะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการต่างๆ ในการขยายผลกำไร รวมทั้งเสริมสร้าง Customer Loyalty และความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีศักยภาพสูงนี้ คุณจะสามารถสร้างแผนการทำงานระดับโลกที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจไม่รู้ลืม

 • ปรับผลิตภัณฑ์และบริการ ผลิตภัณฑ์และบริการเสริม และคุณสมบัติต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ความจำเป็นและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพื่อเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของบริษัทได้อย่างเต็มศักยภาพ
 • ระบุและจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่ลูกค้าต้องการมากที่สุด
 • จัดลำดับสิ่งที่ต้องปรับปรุงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 • รับฟังฟีดแบ็คจากลูกค้าเกี่ยวกับแนวคิด ไอเดีย การตัดสินใจ คำถาม และโซลูชันใหม่ๆ

สร้างโปรแกรม VOC เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่ลูกค้า


รวบรวมฟีดแบ็คได้ในทุกจุดสัมผัสการทำงานกับลูกค้า

รับฟังลูกค้าได้ในทุกที่ โปรแกรม VOC ของ Qualtrics นั้นเป็นได้มากกว่าการสำรวจความเห็น เนื่องจากมีการรวบรวมฟีดแบ็คจากหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ แอป SMS เทคโนโลยีสั่งการด้วยเสียง แชตบอต และอีกมากมาย

ค้นพบ "สาเหตุ" ที่ส่งผลให้เกิด "การกระทำ"

เข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆ ของลูกค้า ด้วยข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลประสบการณ์ที่มีพร้อมอยู่ในแพลตฟอร์มเดียว iQ เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอันทรงพลังเพื่อการคาดการณ์ได้อย่างชาญฉลาด จะช่วยให้คุณพบข้อมูลเชิงลึกที่ซ่อนอยู่ในข้อความฟีดแบ็ค

ให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางการทำงานทุกระดับ

ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนในองค์กรช่วยกันยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าในทุก Customer Touchpoint เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าแบบเรียลไทม์และเครื่องมือเพื่อช่วยส่งมอบงานและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า ทุกคนก็จะสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นได้

พร้อมที่จะรับฟังเสียงของลูกค้าหรือยัง

โปรแกรม VOC ที่ดีเกิดขึ้นได้จากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ดี

โปรแกรม VOC จาก Qualtrics จะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญและรูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อให้คุณดำเนินการได้เกินความคาดหวังของลูกค้า ส่งผลให้คุณสามารถคาดการณ์และรักษาฐานลูกค้าไว้ได้

ความสำเร็จของโปรแกรม VOC ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ 4 ประการดังนี้

 • เก็บข้อมูล จัดให้มีการจัดการหลังการรับฟังลูกค้าในทุกจุดสัมผัสการทำงานและทุกแผนก
 • ยกระดับสูงสุด ปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มผลกำไรและมูลค่าของบริษัทให้ถึงขีดสุด
 • วิเคราะห์ ทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับลูกค้าแบบเรียลไทม์และกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากข้อมูลที่คุณได้รับ
 • ดำเนินการ เมื่อทราบปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีแล้ว ให้จัดทำแผนงานในการปรับปรุงพัฒนา
 • เฝ้าติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานอยู่เสมอ และคอยติดตามความคืบหน้าโดยดูจากเกณฑ์ชี้วัดที่สำคัญ

ส่งเสริมศักยภาพในการทำงานของบุคลากรทุกคนในองค์กร

บุคลากรทุกคนในองค์กรต่างมีหน้าที่มอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานบริการส่วนหน้าก็ตาม โดย Qualtrics จะช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่รองรับการปรับแต่งและรายงานที่มีการตั้งค่าไว้ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้เป็นไปตามบทบาทภายในองค์กร และทุกคนก็จะมีข้อมูลเพื่อให้พร้อมดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว ปิดงานลูกค้า รวมถึงมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า

ช่วยให้การพูดคุยเป็นไปอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง

โปรแกรม VOC อันยอดเยี่ยมจะช่วยให้เกิดการพูดคุยอย่างต่อเนื่องและรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที และเพื่อการนี้ คุณจะต้องพบปะลูกค้าตามจุดสัมผัสการทำงานทั้งหมดที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ หรือฝ่ายอื่นใดก็ตาม

เมื่อจัดทำ VOC ด้วย Qualtrics คุณจะสามารถรวบรวมฟีคแบ็คจากลูกค้าได้ผ่านทาง

 • อีเมล
 • แชตบอตและแอปส่งข้อความ
 • ข้อความหรือ SMS
 • แอปแบบเนทีฟ
 • โซเชียลมีเดีย
 • เว็บไซต์

ยกระดับ VOC ด้วยโซลูชัน ที่ผ่านการรับรองอย่าง XM

ติดตั้งและเริ่มใช้งานโปรแกรมโปรแกรม CX (EN) ที่ดีที่สุดบนแพลตฟอร์ม CX ที่เปี่ยมประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็ว โซลูชัน XM ของเราได้ผ่านการรับรองและปรับให้เหมาะกับอุตสาหกรรมของคุณโดยเฉพาะ ทั้งยังมีโปรแกรม CX ที่มาพร้อมเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการทำงาน และระบบอัตโนมัติที่สร้างขึ้นมาบนแพลตฟอร์มของ Qualtrics โดยตรง ส่งผลให้การทำความเข้าใจและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าทำได้ง่ายกว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็น NPS ด้านความสัมพันธ์หรือธุรกรรม (EN) ไปจนถึงโปรแกรมเกี่ยวกับประสบการณ์ของลูกค้าแบบครบวงจร

ซอฟต์แวร์ VOC ที่ได้รับ การจัดอันดับสูงสุด

ผู้คนต่างชื่นชมในประสิทธิภาพของ Qualtrics และเราก็ภาคภูมิใจที่ได้เป็นผู้ริเริ่ม XM นอกจากนี้ เว็บไซต์รีวิวซอฟต์แวร์อิสระอันดับ 1 ยังจัดให้เราเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ VOC ในกลุ่มบนขวาของตารางอีกด้วย

อ่านรีวิวที่เป็นกลางจากลูกค้าจริงแล้วเปรียบเทียบกันเพื่อเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

อ่านรีวิวเกี่ยวกับ Customer Experience ของ Qualtrics บน G2

ทำความรู้จักกับ VOC (เสียงของลูกค้า)

“เสียงของลูกค้า” (Voice of the Customer หรือ VOC) หมายถึเสียงติชมจากลูกค้า (EN)เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับและความคาดหวังที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ทั้งนี้ แพลตฟอร์ม VOC จาก Qualtrics จะรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากหลากหลายแห่งเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการ ความคาดหวัง และความเข้าใจของลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยวิธีที่ดีที่สุดในการรับฟังเสียงของลูกค้าคือการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง และแผนงานที่มีประสิทธิภาพในการรับฟังเสียงของลูกค้านั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการรวบรวมข้อมูลและการนำมาใช้พัฒนาธุรกิจอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ องค์กรต่างๆ ยังมักมี Customer Touchpoint หลายจุด ซึ่งเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขาย ฝ่ายสนับสนุนช่วยเหลือ ฝ่ายรับประกันสินค้าและบริการ หรือฝ่ายบัญชี

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VOC (EN)