ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

20 สำนักงาน ใน 5 ทวีป เพื่อ 1 เป้าหมายเดียวกัน

สร้างเทคโนโลยี
ที่ช่วยปิด
ช่องว่างด้านประสบการณ์

วิสัยทัศน์ในการทำงาน


Transparent
(ความโปร่งใส)

เราให้ความสำคัญต่อผลลัพธ์เป็นที่หนึ่ง ซึ่งนั่นทำให้เราไม่หยุดเรียนรู้และเติบโต เราเชื่อมั่นในความโปร่งใสและตรงไปตรงมา เราจึงพูดคุยถึงเป้าหมาย จุดแข็ง และจุดที่ต้องปรับปรุงต่อกันอย่างเปิดเผย

All-In
(เต็มที่)

เราคือ Qualtrics เราแต่ละคนเป็นเจ้าของความสำเร็จทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท เราจึงส่งมอบผลลัพธ์ด้วยความเอาใจใส่และความรับผิดชอบอยู่เสมอ

Customer Obsessed
(ความหลงใหลในลูกค้า)

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ลูกค้าของเราประสบความสำเร็จ เรามองความผิดพลาดเป็นโอกาสในการเติบโต เรารับฟัง เรียนรู้ และก้าวไปข้างหน้าโดยให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก

One Team
(ทีมเดียว)

เราคือทีมงานที่หลากหลาย เสมอภาค และครอบคลุม เราแข็งแกร่งขึ้นด้วยกันและให้ความสำคัญกับความแตกต่าง เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้มายังผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

Scrappy
(ต่อสู้อย่างไม่ย่อท้อ)

เราคิดค้นและสร้างเรื่องราวของเราเองด้วยความอดทนและความมุ่งมั่น มองเห็นอุปสรรคเป็นโอกาสในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

เรามีสำนักงานในเกือบทุกมุมโลกโดยที่ไม่มีสำนักงานของหัวหน้าระดับสูง

แม้เราจะเป็นองค์กรระดับโลก แต่ก็
ไม่ได้หมายความว่า เราจะต้อง
ดำเนินงานเหมือนเป็นองค์กรระดับ
โลก เสมอไป


เรามีสำนักงานในเกือบทุกมุมโลกโดยที่ทุกตำแหน่งต่างทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด

A map of all of Qualtrics' office locations

มีผู้สมัครน้อยกว่า 1% ที่ได้รับการจ้างงาน
แต่ 1% นั้นมอบผลงาน 100%

เราจ้างพนักงานที่ดีที่สุด เราสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เรามีบทบาทที่สำคัญที่สุดในหน้าที่การงานของเรา และเราทุ่มเทอย่างเต็มที่ เราผลักดันซึ่งกันและกัน เราท้าทายซึ่งกันและกัน และเราก็ห่วงใยซึ่งกันและกัน นี่คือบริษัทของเรา และเราทุ่มเทเหมือนเราเป็นเจ้าของ

มองหาโอกาสในการทำงานร่วมกับเรา (EN)

18,000+ แบรนด์ ที่เราช่วย
แก้ไขปัญหาประสบการณ์ด้านต่างๆ

ดูเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าของเรา

Qualtrics' customer logos Qualtrics' customer logos

ครอบครัวของเรา

เครือข่ายทั่วโลกของเรามีมากกว่า
900+ บริษัทชั้นนำ

เราเป็นบริษัทชั้นนำด้านข้อมูลประสบการณ์ (X-Data) และมี SAP เป็นเจ้าของ ซึ่ง SAP เป็นผู้นำตลาดในด้านข้อมูลการดำเนินงาน (O-Data) ข้อมูลสองประเภทนี้เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดการประสบการณ์ดีขึ้น

5 For the Fight

เราพยายามอย่างเต็มที่
เพื่อช่วยเหลือคุณ

Qualtrics เปิดตัวโครงการเพื่อสร้างวิธีรักษาโรคมะเร็ง โครงการนี้มีชื่อว่า 5 For The Fight ซึ่งเชิญชวนให้ทุกคนมอบเงิน 5 ดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็ง

นอกจากนี้ Qualtrics ยังเป็นผู้สนับสนุนป้ายบนเสื้อกีฬาของทีม Utah Jazz ใน NBA อีกด้วย แต่แทนที่จะติดโลโก้ของ Qualtrics ลงบนเสื้อ เรากลับบริจาคเงินให้ 5 For The Fight แทน

ดูเพิ่มเติม (EN)

ทำให้ประสบการณ์ของมนุษย์ดียิ่งขึ้น

ในขณะที่เทคโนโลยีของเราขยายจากผู้คนและบริษัทไปสู่ชุมชนและรัฐบาล เราจะเริ่มแก้ไขปัญหาในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ เทคโนโลยีของเราไม่เพียงแต่จะขับเคลื่อนบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้น แต่เราจะแก้ไขบางปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความเข้าใจในอารมณ์ ความเชื่อ ความรู้สึกนึกคิด และค่านิยมของมนุษย์ เช่น ความขัดแย้งทางการเมือง ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุข ความเท่าเทียมทางเพศ การศึกษา และรายได้ ปัญหาหลายอย่างที่เร่งด่วนที่สุดในโลกเกิดจากการขาดความเข้าใจ และนั่นเป็นปัญหาที่เราสามารถแก้ไขได้

XM ทำงานอย่างไร

ดูเพิ่มเติม