ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

XM Directory

ศูนย์กลางการสั่งงาน
เพื่อสร้างประสบการณ์ 1: 1
ได้อย่างแท้จริง

สร้างโปรไฟล์ส่วนตัวที่มีข้อมูลครบถ้วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ละคนด้วย XM Directory โซลูชันนี้จะเก็บฟีดแบ็คทุกอย่างจากลูกค้า ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และพนักงานทุกคนไว้ในแหล่งข้อมูลเพียงแห่งเดียว ด้วยเหตุนี้ คุณจึงสามารถออกแบบและมอบประสบการณ์แบบเฉพาะตัวให้กับทุกคนได้

จดจำทุกรายละเอียด

XM Directory จะช่วยจดจำทุกความคิดเห็นที่คุณได้รับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทำ คำพูด หรือความรู้สึกที่เกิดขึ้น โดยรวมข้อมูลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลจากทุกฝ่ายในองค์กร รวมถึงระบบอื่นๆ เช่น CRM เครื่องมือทำการตลาดโดยอัตโนมัติ ซอฟต์แวร์ระบบ Ticket และอีกมากมาย ทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่คุณจะได้ก็คือ ภาพรวมอย่างละเอียดของลูกค้าทุกรายที่ช่วยให้คุณทราบความต้องการของลูกค้าได้อย่างชัดเจนทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แบ่งกลุ่มลูกค้าทางการตลาด
ที่ไม่หยุดนิ่งได้จากข้อมูล
จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้น

เปลี่ยนการใช้ข้อมูลประชากรและสมมติฐานแบบกว้างๆ มาเป็นการสร้างกลุ่มทางการตลาดโดยอิงจากข้อมูลว่า จริงๆ แล้ว ลูกค้ากลุ่มต่างๆ ตอบสนองต่อประสบการณ์ทั้งหมดที่คุณมอบให้อย่างไร ตั้งแต่การบริการลูกค้าไปจนถึงการโฆษณา

สร้างประสบการณ์แบบ 1:1 ได้
โดยอัตโนมัติ


ติดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในช่องทางที่กลุ่มคนเหล่านี้ต้องการ ให้รางวัลที่น่าสนใจ และขายสินค้าหรือบริการตามความต้องการ ทั้งนี้ คุณสามารถดำเนินการทุกอย่างได้อย่างสะดวกสบาย เนื่องจาก XM Directory เชื่อมต่อกับ xFlow (ระบบงานอัตโนมัติ) ได้โดยตรง

พบกับวิธีการทำงานของ xFlow

ควบคุมข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดจากทั่วทั้งองค์กรจะถูกเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันในที่เดียว เพื่อช่วยให้เห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในธุรกิจได้แบบครอบคลุม นอกจากนี้ การบริหารจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การควบคุมโดยผู้ดูแลระบบ และการเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทยังช่วยให้คุณสามารถจัดการผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึงและวิธีการใช้ข้อมูลได้ เพื่อให้คุณควบคุมความถี่ในการติดต่อ จัดการ PII และปฏิบัติตามข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทั้งหมดได้อย่างต่อเนื่อง

ระดับองค์กร

ระบบรักษาความปลอดภัยและ
การกำกับดูแลระดับชั้นนำ
ของอุตสาหกรรม

รักษาข้อมูลให้ปลอดภัยอยู่เสมอด้วยการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และการดูแลติดตามระดับองค์กร ตลอดจนจัดการโปรแกรมได้หลากหลายระดับด้วยตัวควบคุมการเข้าถึงข้อมูล และจัดการนโยบายการเข้าถึงของผู้ใช้ที่คุณกำหนดเองได้ การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และการจัดสรรค่าใช้จ่าย

อ่านเพิ่มเติม

XM Directory ได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้นำระดับโลกด้านการสร้างประสบการณ์


เรามีผู้สร้างแบบสำรวจ 160 รายที่ส่งแบบสำรวจกว่า 75,000 แบบ
ต่อไตรมาส Qualtrics ช่วยให้เราสามารถสร้างการมีส่วนร่วม
กับลูกค้าทุกรายได้อย่างมีประสิทธิผล โดยไม่ต้องสอบถาม
มากจนเกินไป ทำให้เรารักษาอัตราการตอบกลับให้อยู่ระหว่าง 25-30% ได้

พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วหรือยัง