ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
ดูเรื่องราวของลูกค้าเพิ่มเติมได้ที่นี่

Telefónica + Qualtrics

วิธีที่ Telefónica หันมาใช้
Employee Experience
แทนความผูกพันของ พนักงาน"

ความสำเร็จของ Telefonica

ปรับปรุง ENPS

ความผูกพันของพนักงานที่เพิ่มสูงขึ้น

มีการรับฟังบ่อยขึ้น

ภาพรวม


ตั้งแต่ปี 2012 ถึงปี 2017 Telefónica พบว่าพนักงานมีความผูกพันเพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน รายได้และมูลค่าหุ้นกลับลดลง บริษัทจึงตระหนักได้ว่าแบบฟอร์มการวัดผลพนักงานแบบเดิมนั้นใช้ไม่ได้ผลแล้ว ตามที่บริษัทเข้าใจนั้น บริษัทกำลังอยู่ในช่วง VUCA นั่นคือ ความผันผวน ความไม่แน่นอน ความซับซ้อน และความคลุมเครือ ซึ่งบริษัทจำเป็นต้องรับฟังพนักงานอย่างละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยได้หันมาคำนึงถึงประสบการณ์ของพนักงานและดำเนินการตามฟีดแบ็คที่ได้เป็นระยะจากกลุ่มตัวแทนพนักงานที่มีขนาดเล็กลง ในปัจจุบัน บริษัทสามารถมอบประสบการณ์ที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้ดียิ่งขึ้นในทั่วทุกมุมโลก

ระบบปฏิบัติงาน


เปลี่ยนจากการวัดผลปีละครั้งให้เป็นการลงมือทำอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดนิ่ง
Telefónica ได้หันมาใช้การรับฟังอย่างต่อเนื่องแทนการใช้เกณฑ์ชี้วัดความผูกพันเพียงแบบเดียวกับพนักงานทุกคน ซึ่งช่วยให้บริษัทมอบประสบการณ์ที่เหมาะกับพนักงานแต่ละคนได้

มุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่ส่งผลกระทบมากที่สุด
Telefónica มุ่งเน้นในประเด็นที่มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับ Net Promoter Score จากพนักงาน (การแนะนำว่า Telefónica เป็นสถานที่ทำงานที่ดีจากพนักงาน) ซึ่งช่วยยกระดับรายการที่มีเปอร์เซ็นต์ความชื่นชอบสูงอยู่แล้ว และปรับปรุงรายการที่มีเปอร์เซ็นต์ต่ำให้ดีขึ้น

สื่อสารด้วยภาษาของพนักงาน
บริษัทสามารถมีส่วนร่วมกับพนักงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยการรับฟังบ่อยขึ้น รวมถึงการใช้ภาษาที่เป็นกันเองในแบบสำรวจเพื่อช่วยให้ได้รับฟีดแบ็คแบบส่วนตัวยิ่งขึ้น

ช่วยผู้จัดการดำเนินการเพื่อสนับสนุนพนักงาน
Qualtrics Dashboard ช่วยให้ผู้จัดการทั่วโลกเห็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิกทุกคนในทีมได้อย่างชัดเจน

เหตุผลที่เลือก QUALTRICS

การเป็นพันธมิตรกับ Korn Ferry
“การร่วมมือกันระหว่าง Qualtrics กับ Korn Ferry คือทีมแห่งความสำเร็จ” Sergio กล่าว “การขับเคลื่อนโปรแกรมประสบการณ์ของพนักงานเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เราเลือก Qualtrics Qualtrics ช่วยให้เราย้ายข้อมูลจากแพลตฟอร์มเดิมได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังเข้าใจองค์กรของเราและกระบวนการต่างๆ อย่างลึกซึ้ง เราจึงทำการสำรวจพนักงานทั่วโลกเป็นครั้งแรกได้อย่างรวดเร็ว พร้อมรับประกันได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่เข้มงวดในการรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ Qualtrics ยังช่วยให้เราพัฒนากลยุทธ์การรับฟังแบบใหม่ด้วย”

Dashboards
ผู้จัดการทั่วโลกสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วด้วย Dashboard ที่แสดงเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการ

โซลูชันที่ปรับให้ลงตัวกับลูกค้าเฉพาะราย
เหตุผลที่  XM Platform ไม่ได้กำหนดการใช้งานโปรแกรมประสบการณ์พนักงานแแบบตายตัว แต่สามารถปรับให้โปรแกรมนั้นเหมาะสมกับองค์กรของคุณ

ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ การระบุคะแนนความผูกพันของพนักงานในแต่ละปีนั้นไม่เพียงพอ คุณต้องติดต่อกับพนักงานตลอดทั้งปีและทำความเข้าใจว่าสิ่งใดสำคัญที่สุดสำหรับพนักงาน โดยแยกเป็นรายบุคคล ไม่ใช่ทุกคนรวมกัน

Sergio De La Calle Asensio

Sergio De La Calle Asensio

หัวหน้าฝ่ายความผูกพันของ Telefónica

เรากำลังมุ่งเน้นไปที่การดำเนินการที่จะส่งผลกระทบสูงสุดต่อการสนับสนุนและ Loyalty ของพนักงาน สำหรับเราแล้ว นี่คือการรับฟังพนักงานบ่อยครั้งขึ้นเมื่อเทียบกับตอนที่เราจัดทำโปรแกรมความผูกพันของพนักงานแบบดั้งเดิม

Telefónica เป็นบริษัทโทรคมนาคมข้ามชาติของสเปน โดยเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการโทรศัพท์และผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีแบรนด์ต่างๆ ในสังกัด เช่น O2, Movistar และ Vivo Telefónica มีลูกค้า 344 ล้านรายใน 24 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 120,000 คนทั่วโลก

telefonica.com
แชร์

อุตสาหกรรม

โทรคมนาคม

ภูมิภาค

ยุโรป

ขนาดบริษัท

องค์กร