ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt
Qualtrics Home page

XM INNOVATION | ตุลาคม 2021

คำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งใหม่ ๆ ใน XM OS

XM Innovation

สำรวจส่งใหม่ จาก Qualtrics ในคู่มือเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของเรา ดูเครื่องมือใหม่ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าและพนักงานได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งออกแบบประสบการณ์ที่พวกเขาต้องการ

จากโซลูชันใหม่ในการออกแบบอนาคตการทำงานและพัฒนา DEI ในองค์กรของคุณ ไปจนถึง Experience iD ระบบที่มีการเชื่อมต่อและความชาญฉลาดสำหรับข้อมูลประสบการณ์ทั้งหมด คู่มือนี้จะเจาะลึกถึงนวัตกรรมที่ประกาศในงาน 2021 XM Innovation Event

ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

ในการส่งแบบฟอร์มนี้จะถือว่าคุณยินยอมรับข้อมูลการตลาดจาก Qualtrics ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการให้บริการและคำชี้แจงด้านสิทธิส่วนบุคคล คุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารได้ทุกเมื่อ
ในการให้ข้อมูลเหล่านี้ ท่านได้ ตกลงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของบริษัท
ในการส่งแบบฟอร์มนี้ ข้าพเจ้ายอมรับในข้อกำหนดการให้บริการและคำชี้แจงด้านสิทธิส่วนบุคคลของ Qualtrics

Step /2

ในคู่มือนี่ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ:  • Experience iD แพลตฟอร์มใหม่ที่มีความชาญฉลาดและเชื่อมต่อกับข้อมูลประสบการณ์ของคุณ
  • คุณลักษณะใหม่ของ CX ที่จะทำให้คุณได้ยินทุกเสียงจากหลากหลายช่องทางและสามารถปรับแต่งประสบการณ์ลูกค้าในกรอบที่กำหนด
  • เครื่องมือใหม่สำหรับหัวหน้าฝ่ายบุคคลเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วม ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถ และทำให้พนักงานมีส่วนสำคัญในทุกการตัดสินใจ ในขณะที่คุณได้ออกแบบอนาคตของการทำงาน
  • เครื่องมือมากมายได้เปิดตัวใน XM OS

The world’s top brands trust Qualtrics to deliver breakthrough experiences