ข้ามไปที่เนื้อหาหลักt

EmployeeXM สำหรับฝ่ายไอที

ปรับปรุงประสบการณ์ ด้านเทคโนโลยี เพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่วมมากขึ้น

EmployeeXM™ ของ Qualtrics ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจในด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการแชตเพื่อให้ความช่วยเหลือไปจนถึงการใช้งานซอฟต์แวร์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทำงาน ได้รับความช่วยเหลือ และได้รับแรงบันดาลใจเพื่อให้ทำงานออกมาได้ดีที่สุด

Qualtrics จะช่วยให้คุณสามารถ

 • ส่งเสริมความสามารถในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างผลงานของพนักงานโดยรวม
 • เพิ่มประสิทธิผลให้แก่ฝ่ายช่วยเหลือเพื่อสร้างประสิทธิภาพและสนองตอบต่อความต้องการของพนักงาน
 • ปรับแนวทางกระบวนการโดยรวมเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยและควบคุมให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลอย่างเคร่งครัด
 • นำความคิดเห็นของพนักงานไปใช้ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจด้านเทคโนโลยี โดยให้ฝ่ายไอทีคอยช่วยบริษัทเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยี

4 วิธีในการขจัดช่องว่างของประสบการณ์ทางเทคโนโลยีและขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวหน้า

วิธีที่หนึ่ง

ปรับปรุงประสบการณ์ทางเทคโนโลยีประจำวันทั่วไปของพนักงานให้ดีขึ้น

 • การส่งออกข้อมูลที่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมจะช่วยให้เข้าถึงฟีดแบ็คจากพนักงานได้แบบเรียลไทม์
 • การวิเคราะห์ตัวขับเคลื่อนหลักจะชี้ให้เห็นด้านสำคัญที่จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้เป็นประจำทุกวัน
 • ด้านที่เรามุ่งเน้นจะช่วยให้เราพบโอกาสในการปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพของพนักงานด้วยวิธีเชิงรุก
 • การวิเคราะห์ข้อความโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์จะช่วยเปลี่ยนความคิดเห็นของพนักงานให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกอย่างเป็นระบบ พร้อมแสดงหัวข้อ คะแนนความรู้สึกนึกคิด และแนวโน้มต่างๆ เพื่อให้คุณลงมือดำเนินการกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ
รายงานแดชบอร์ดเทคโนโลยีไอที
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ...

วิธีที่สอง

ปรับปรุงกระบวนการ คุณภาพ และความรู้สึกที่มีต่อบริการสนับสนุนด้านไอทีให้ดีขึ้น

 • ระบบตรวจจับข้อมูลทางดิจิทัลและระบบ Ticket จะรวมรวมข้อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีของพนักงานในระหว่างขั้นตอนการทำงาน
 • สัญญาณเตือนแบบเรียลไทม์จะแจ้งให้คุณทราบทันทีเมื่อพนักงานเกิดความไม่พอใจหรือประสบกับความยุ่งยากในการใช้เทคโนโลยีที่ฝ่ายไอทีจัดหาให้
 • การจัดเส้นทางการทำงานอย่างชาญฉลาดโดยใช้การผสานรวมระบบ ขั้นตอนการทำงานแบบอัตโนมัติ และการจัดการกรณีงานแบบครบวงจร จะช่วยให้ทีมงานฝ่ายไอทีสามารถติดตามความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบที่มีอยู่

วิธีที่สาม

สร้างความมั่นใจว่า การนำสิ่งใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานจะตอบโจทย์ความต้องการของพนักงานได้อย่างแท้จริง

 • การปรับแต่งรูปแบบการสำรวจและจัดให้มีการสำรวจก่อนและหลังใช้จะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของพนักงานเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการนำสิ่งใหม่ๆ มาใช้
 • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์จะแสดงข้อมูลที่ทีมงานไอทีต้องการเพื่อให้สามารถพิจารณาและมุ่งเน้นไปงานต่างๆ ที่สำคัญอย่างการให้ความช่วยเหลือและการจัดฝึกอบรมพนักงานเพิ่มเติม
 • การแจ้งเตือนเชิงรุกช่วยให้ติดตามผลกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้มั่นใจว่าจะลดความเสี่ยงลงได้
 • การกำหนดกลุ่มเป้าหมายตามบทบาทการทำงานจะช่วยให้สามารถเข้าถึงพนักงานกลุ่มย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดตัวหรือริเริ่มใช้สิ่งใหม่ได้
ข้อเสนอแนะสำหรับการเปิดตัวแอปพลิเคชั่นแชร์หน้าจอวิดีโอ

วิธีที่สี่

ตัดสินใจลงทุนในเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ของพนักงาน

 • การสำรวจที่ปรับแต่งได้และ XM Directory จะช่วยให้คุณประเมินความต้องการของพนักงานบางส่วนหรือทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้เพียงสารบบเดียว
 • TextiQ เผยให้เห็นความต้องการด้านเทคโนโลยีที่คุณไม่ทราบมาก่อน โดยใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติและปัญญาประดิษฐ์
 • แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์จะช่วยให้ทราบถึงความคิดของพนักงานที่มีต่อปัญหาและข้อควรปรับปรุงด้านเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน คุณจึงมีข้อมูลในการพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต

Qualtrics ทำให้ระบบไอทีของ Honeywell สามารถรับฟีดแบ็คจากพนักงานที่เราให้บริการในระดับที่ครอบคลุมมากขึ้น เราลดเวลาในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมากด้วยการปรับวิธีการของเราให้เป็นมาตรฐาน